«Kunnskap for framtida»

NY BOK: KRISTNE MIGRANTER I NORDEN

Publisert: 04.11.2016 12:35 av Per Arne Brandal

Når religion blir tema i norsk og nordisk offentlig debatt om innvandring, handler det nesten alltid om islam. Men flertallet av innvandrerbefolkningen i de nordiske landene kommer fra en kristen kulturbakgrunn.

kristne_immigranter_omslag_480.jpg

Denne boka vil sette et underkommunisert tema på dagsorden. Seksten forskere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland undersøker hva en slik religiøs bakgrunn og deltakelse i forskjellige kristne forsamlinger kan ha å si både for migranter, som individ og som grupper, og for samfunnet som tar imot dem.

Forfatterne representerer et mangfold av forskningsinstitusjoner og faglige tilnærminger. Artiklene behandler både tradisjonelle og etablerte kirkesamfunn og den nye floraen av selvstendige migrantmenigheter.

Boka er relevant for studenter og forskere innen religions- og samfunnsvitenskap, for kirkelig ansatte og tillitsvalgte, for profesjonsutøvere som arbeider med migranter innen undervisning, helse- og sosialvesen og andre tjenester, og for et allment samfunnsinteressert publikum.

– I tillegg til vår eigen Anders Aschim, er to fra Møreforsking med, nemlig Lars Julius Halvorsen og Marte Fanneløb Giskeørdegård, sier Jan Ove Ulstein frå Kyrkjefag Profil.

Redaktørene

Anders Aschim er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Hedmark og professor II i idé- og kristendomshistorie ved Høgskulen i Volda.

Olav Hovdelien er førsteamanuensis i KRLE ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Helje Kringlebotn Sødal er professor i idé- og kristendomshistorie ved Universitetet i Agder.

Portal forlag.

Kyrkjefag Profil er en skriftserie fra Institutt for religion, livssyn og kykjefag ved Høgskulen i Volda