«Kunnskap for framtida»

Samling 5 Vegen vidare

Klimaplanprosjektet er no avslutta. På den siste samlinga 22. april vart det fokusert på implementering av klimatiltak og mogleg samarbeid mellom kommunane.

Oppsummering av prosjektet og presentasjon av program - prosjektleiar Sveinung Dimmen

Erfaringer frå Tingvoll kommune - Odd Arild Bugge

Erfaringer frå Ålesund kommune - Gunnar Godø 

Klimaarbeid i regi av Møre og Romsdal fylke - Leif Einar Næss

Klimaarbeid i regi av KS - Synnøve Valle

Verneombud og det ytre miljø - Anders Tønnesen

Støtteordninger frå Enova - Harald Lillebø

Kommunesamarbeid - Oppsummering av gruppearbeidet  

Bilde frå samlinga