«Kunnskap for framtida»

Forskingsdagane 2008

Klimautfordringane - kva kan vi gjere lokalt?


I samband med Klimaplanprosjektet, vart det under Forskingsdagane arrangert eit eige Klimaseminar. Fokus under seminaret var konkrete klimatiltak kvar og ein av oss kan bidra med i kvardagen.


Seminaret retta seg spesielt mot to målgrupper. Første halvdel retta seg spesielt mot ungdom på vidaregåande skule og HVO sine studentar. I siste halvdel av seminaret hadde vi invitert tilsette i barnehagar og skule spesielt.

I lenkene under er foredraga som var presentert:

Sveinung Dimmen, Høgskulen i Volda: Innledning om klimaplanprosjektet

Mari Rødstøl, Grønn hverdag (fokus barnehage)

Anne Elisabeth Scheen, Naturfagsenteret/Regnmakerne (fokus Regnmakerskolen)

Tips ein ven om denne sida:

Kommentar
Mottakaren sin e-post Din e-post