«Kunnskap for framtida»

Avdeling for Samfunnsfag og Historie

Fagmiljøet ved avdelinga er organisert i tre grunneiningar:

Personalet
Personalet består av omlag 50 tilsette i stillingar på ulike fagfelt. ASH er involvert i ei rekkje forskings- og utviklingsprosjekt.

Studietilbod
Avdelinga gir fag-, profesjons- og vidareutdanningar innan sosialfag, offentleg administrasjon og samfunnsplanlegging, historie og lærarutdanning. Du kan lese meir om studia våre ved å klikke deg inn på institutta i venstremargen.

Dekan
Dekanen er fagleg og administrativ leiar for avdelinga. Dekan er Odd Ragnar Hunnes
Alle institutta held til i Hans Strøm-huset.

Internasjonalisering
Høgskulen i volda satsar stort på internasjonalisering. Ønsker du å reise ut? Klikk her for meir informasjon om internasjonalisering. Der finn du også kontaktinformasjon. Ved avdelinga har vi ein eigen internasjonal koordinator. Ho heiter Nathalie Homlong.

Interessert i å søke opptak? Ta kontakt med vårt sørvistorg for å få søknadsskjema. 

Spørsmål? Kontakt:  ked@hivolda.no
Denne adressa kan du bruke for å melde frå om feil eller inaktive lenker.