«Kunnskap for framtida»

Øvingsmedier

   

Her finn du øvingsmedier i regi av Avdeling for mediefag. Dei er ein del av dei mange studentaktive læringsformene avdelinga brukar i undervisinga i praksisbolkane vår og haust.

I praksisbolkane driv studentane Næravisa - ei lokalavis for Volda og Ørsta. Avisa blir og publisert som pdf-utgåve. Dei driv Nærsynet, og sendingaene blir streamet på nettet etterat dei er kringkasta lokalt. Dermed får publikum dei formidla når det passar for dei. Studentar med spesialisering i radio driv Volda Radio med sendingar til faste tider. Dei er og aktive i Studentradioen. Også desse sendingane blir streamet. Alle sendinagene blir lagt ut på Nærnett som kom på nett i 1998. Og dei driv Nærnett med oppdateringar frå time til time. Studentane har og i periodar ansvaret for og deltek i redaksjonen for studentavisa Peikestokken

       Tips til redaksjonane:  nett@hivolda.no
       Fax: 70 07 51 55, Telefon:70 07 51 89  

 

Siste utgåver : 
 

280314-01lits.jpg

280314.pdf

 
 

Les Næravisa som pdf-fil