«Kunnskap for framtida»

Tilsette ved Avdeling for mediefag

Aam, Svein Jarle | Eksterne AMF | V-card Info
Bastiansen, Henrik Grue | Professor | V-card Info
Bjerke, Paul | Professor | V-card Info
Bjørneset, Solgunn Ose | Rådgjevar | V-card Info
Botn, Reidulf Ottar | Rådgjevar | V-card Info
Brenne, Berete | Høgskulelærar | V-card Info
Brurås, Svein | Professor | V-card Info
Chmela, Peter | Timelærar | V-card Info
Dypvik, Hans Martin | Høgskulelærar | V-card Info
Eikrem, Linda Berit | Høgskulelektor | V-card Info
Fagerbakken, Stein-Christian | Høgskulelærar | V-card Info
Flo, Idar Andre | Førsteamanuensis | V-card Info
Flø, Marit Gridseth | Rådgjevar | V-card Info
Franklin, Stuart | Professor | V-card Info
Fuglseth, Kristian | Høgskulelektor | V-card Info
Gundersen, Bjarne Riiser | Høgskulelektor | V-card Info
Halvorsen, Lars Julius | Seniorrådgjevar | V-card Info
Halvorsen, Jan Arne | Førstelektor | V-card Info
Hareide, Gaute | Høgskulelektor | V-card Info
Harneshaug, Kjell Arne | Stipendiat | V-card Info
Hovlid, Ellen Lexerød | Førsteamanuensis | V-card Info
Høst, Sigurd | Professor | V-card Info
Høydal, Steinar | Høgskulelektor | V-card Info
Jordahl, Theo | Eksterne AMF | V-card Info
King, David Richard | Høgskulelærar | V-card Info
Larsen, Endre Eidså | Stipendiat | V-card Info
Lewe, Thomas | Førsteamanuensis | V-card Info
Lord, Peter | Professor II | V-card Info
Lyngvær, Jørgen Warvik | Høgskulelektor | V-card Info
Mand, Andres | Førstelektor | V-card Info
Michalsen, Bård Borch Brøndlund | Eksterne AMF | V-card Info
Myrene, Berge | Høgskulelærar | V-card Info
Natvig, Anne | Stipendiat | V-card Info
Nielsen, Trygve Selnes | Høgskulelærar | V-card Info
Nordal, Hild | Timelærar | V-card Info
Olsen, Gunhild Ring | Høgskulelektor | V-card Info
Peksevgen, Burcu | Førsteamanuensis | V-card Info
Rotevatn, Audhild Gregoriusdotter | Dekan | V-card Info
Rød, Sverre Kjetil | | V-card Info
Sivertsen, Erling | Førsteamanuensis | V-card Info
Skrede, Lars Inge | Eksterne AMF | V-card Info
Stensland, Jørgen | Eksterne AMF | V-card Info
Strand, Håvard | | V-card Info
Strøm, Gunnar Schjelderup | | V-card Info
Utne, Tormod | Førstelektor | V-card Info
Werenskjold, Rolf | Førsteamanuensis | V-card Info
Westlund, Johan Oscar Andreas | Professor II | V-card Info
Wihlander, Cathrin Knatten | Eksterne AMF | V-card Info
Ytrehorn, Jan Arne | Høgskulelektor | V-card Info
Østbye, Helge | Eksterne AMF | V-card Info
Øvrebø, Turid | Førstelektor | V-card Info
Øy, Nils | | V-card Info