«Kunnskap for framtida»

Medie- og kommunikasjonsteknologi

Vi er 10 tilsette på seksjonen og tilbyr to utdanningar.

MKT-seksjonen_MID_Illustrasjonsfoto.pngBachelor i Media, IKT og design

MKT-seksjonen_DKL_Illustrasjonsfoto.pngÅrstudium i digital kompetanse i læring

Bli betre kjend med oss!

Kontaktperson: Ivar John Erdal | erdali@hivolda.no | Tlf.: 70 07 54 25