«Kunnskap for framtida»

Kontor og lokale

Avdeling for kulturfag har 52 tilsette og omkring 500 studentar.

Administrasjonen og dei tilsette innan drama, formgiving, kunst og handverk, medie- og kommunikasjonsteknologi og musikk har kontor på Nyeloftet i andre etasje på nyaste tilbygget i Kaarstad-huset.

Her finn du også Teatersalen, Dramasalen, Konsertsalen og øvingsrom, og verkstadar for Formgiving, kunst og handverk.

          NYELOFTET

Tilsette på Idrett og friluftsliv har kontor på Nedretun, som ligg mellom Nyeloftet og Berte Kanutte.

      NEDRETUN

 Avdelinga har undervisningslokale i Kaarstad-huset, i Idrettsbygget og symjehallen, og studio i Idrettsbyggkjellaren.

           

HENRIK KAARSTAD HUSET    IDRETTSBYGGET                     IDRETTSBYGGKJELLAREN

I tillegg driv avdelinga Kystfriluftslivbasen på Yksnøya

  Yksnøya