«Kunnskap for framtida»

Forsking og utvikling

FOU ved Avdeling for kulturfag

Høgskulen i Volda har som mål å drive forsking og utviklingsarbeid med høg kvalitet på ein slik måte at det gir utdanningstilboda eit solid grunnlag. Her er nokre artiklar knytt til FOU-arbeid ved avdelinga.

SEKSJON FOR Musikk

Svein Hunnes - Musikkteknologi
Elizabeth Oltedal - Skapande prosessar i musikk
Øystein Salhus - Musikk og musikkterapi, kultur og helse
Magnar Åm - Komposisjon og improvisasjon

SEKSJON FOR Formgiving, kunst og handverk 

Karen Brænne - Mellom ord og handling. Om verdsetjing i kunst- og handverksfaget
Britt Loven Ølnes - Fiber, form, forming

SEksjon for Idrett og friluftsliv

Elisabeth Innselset - Med fokus på fysisk aktivitet
Kjetil L. Høydal - Trening og fysisk aktivitet
Helga S. Løvoll - Friluftsliv og positiv psykologi
Nils Ola Skuset - Friluftsliv, naturoppleving, Yksnøya
Frode Sætre - Kroppsøving i skulen, kystfriluftsliv, alpint og telemark
Dag Erik Wold - Lærande nettverk i friluft

STIPENDIATAR ved avdeling for kulturfag

Helga Synnevåg Løvoll, Friluftsliv
Kjetil Vaage Øie, Estetiske Fag
Synnøve Amdam, Medie- og Kommunikasjonsteknologi
Kaja Elise Enge, Musikkterapi
Torhild Godø Sæther, Estetiske læreprosessar