«Kunnskap for framtida»

Andre artiklar og bøker:

 

"Real play. A social-motor behaviour". I Several perspectives on children's play. Scientific reflections for practioners. Redigert av Tom Jambor and Jan Van Gils. 2007. Garant.

Skolens uteareal, en arena for variert aktivitet og opplevelser i pauser og fritid. Utdanningsdirektoratet, Nasjonal rådgivningstjeneste Skoleanlegg 2005.

Spiel und Bewegung, Arenen der Spontaneität. I: Platz da! 3-4/2002.

"Towards a new future in Physical Education?" Liikunta & Tiede (Motion and Science) 1994.

Hyvä Liikunnanopetus kartuttaa pääomaa. Liikunta & Tiede 4/93.

"Mot ett paradigmskifte för idrottsämnet?" I: Tidskrift i gymnastik och idrott nr. 9, 1992, s. 39–43.

Leikiten suksilla. Suomen Latu Ry. Helsingissä 1992

Kroppsøving i skolen, Aktivitetsbok 3. Universitetsforlaget. Oslo 1990.

"OppvekstvilKår, leik, idrett og lokalsamfunn," Statusrapport utarbeidet for Kultur- og vitenskapsdepartementet. Volda 1988.

Uttalelse til Miljøverndepartementet på høringsutkastet til "Rikspolitiske bestemmelser for å styrke barn og unges interesser i planleggingen." 1988.

"Leik – naturtrygg opplæring i friluftsliv." Opplæring og tryggleik i friluftsliv. Skriftserie nr. 2 s. 61–71. Volda lærarhøgskule 1986.

"Om lek och inlärning," Tidsskrift i gymnastik & idrott nr. 6, 1984, s. 15–17.

"Inlärning genom vägledning," Tidskrift i gymnastik och idrott nr. 7, 1984, s. 22–27.

Turn er populært – spesielt blant jentene. Her frå Turnbassenget ved Skudeneshavn skole, Karmøy. Jungelen i Oppigarden barnehage i Volda har mange utfordrande "lianer".