«Kunnskap for framtida»

Vidareutdanning for lærarar

Vidareutdanning i kunst og handverk 

For deg som vil ta vidareutdanning i kunst og handverk kan følgjande emne tilbydast:

Haust:

 • Funksjonell design.
 • Fagdidaktikk, kunst- og formkultur. 

  Vår:

 • Leire - design og produktutvikling.
 • Visuell kommunikasjon.
 • Kunst - skaping og formidling.


Opne emne som eventuelt kan veljast:

 • Visuell kommunikasjon II (med krav om forkunnskap).
 • Tekstil – formgjeving til utebruk.
 • Tre og tradisjonsarbeid.
 • Entreprenørskap i kulturnæringar.

  Les meir om vidareutdanning i kunst og handverk i studiekatalogen.