«Kunnskap for framtida»

Praksis i faglærarutdanninga

Velkommen til sida med informasjon om praksis i faglærarutdanninga i FORMGIVING, kunst og handverk
ved Høgskulen i Volda.

Emneplanar
Emneplan for praksis 2 (FAKH2) finn de her.
Emneplan for praksis 3 (FAKH3) finn de her

Retningslinjer for praksis

Mykje god informasjon finn de i heftet Retningslinjer for praksis i FAKH.
- Praksis 2. studieår 2015/2016 finn de her: Pdf
-
 Skulepraksis 3. studieår 2016/2017 finn de her: Pdf
- Institusjonspraksis 3. studieår 2016/2017 finn de her: Pdf

Rettleiingsgrunnlag/planleggingsskjema til bruk i praksis
- Skjema for 2. studieår 2015/2016 finn de her: Word | Pdf
-
 Skjema for 3. studieår 2016/2017 skulepraksis finn de her: Word | Pdf
- Skjema for 3. studieår 2016/2017 institusjonspraksis finn de her: Word | Pdf

Vurderingsskjema til bruk i praksis
Vurderingsskjema som praksislærarar nyttar finn de her:

Midtvegsvurdering Sluttvurdering
   
 FAKH2 Last ned: Pdf l Word Last ned: Pdf l Word 
 FAKH3 skulepraksis Last ned: Pdf | Word
 FAKH3 inst.praksis Last ned: Pdf | Word


Reiserekning for studentar
Skjema for reiserekning finn de her:   Word  |  Pdf

Reiserekning for praksislærarar
Skjema for reiserekning finn de her (Pdf), elektronisk utfylling finn de her (Excel).

Praksislærarar - Løn og timeliste

Løn og godtgjerdsleskjema finn de her (elektronisk).
Timeliste for kontrakt om praksislærararbeid finn de her.

Teieplikt for studentane
I samsvar med Opplæringslova § 15-1, med tilvising til Forvaltningslova § 13, har studentar som er i praksis, teieplikt på line med dei tilsette. Sjå avtrykk av desse paragrafane i "Fråsegn om teieplikt". Alle studentar i FAKH skal skrive under på denne fråsegna fyrste dag i praksis. Underskriva fråsegn skal leggast i praksismappa til studenten.

Fråsegn om teieplikt kan ein laste ned her.

Oversikt over praksisskulane

2.STUDIEÅR 2016/2017
Skule Kommune Type
Blindheim ungdomsskole Ålesund Ungdomsskule

3.STUDIEÅR 2016/2017
Skule Kommune Type
Eid Vidaregåande skule Nordfjordeid Vgs
Borgund vidaregående Ålesund Vgs
Sunnmøre museum Ålesund Institusjon
Fjordane Folkehøgskule Nordfjordeid Institusjon