«Kunnskap for framtida»

Galleri "Selskapet"

Bilete frå forestillinga "Selskapet" frå 2011.
Fotograf: Berit Irene Langseth Bøen


Selskapet