«Kunnskap for framtida»

Vibeke Preus Bech

 

Vibeke Preus Bech

Vibeke finner du ved Seksjon for drama og teater, her er hun høgskolelektor og seksjonsleder.

Lærerutdanningen sin tok hun i Bergen by. Hun har også tatt grunnfag i kunst og håndverk og storfag i drama og teater ved Høgskolen i Bergen.

I tillegg har hun en master i drama og teater, fra NTNU.

Hun har de siste to årene jobbet for å videreutvikle bacheloren i teater og drama til en mer praktisk og profesjonsrettet utdanning.

Her ved høgskolen har hun blant annet jobbet med å lage teater av kjente filmer som “Four rooms” og “Festen”. Hun liker regi- og manusarbeid, og har de siste årene både skrevet, adaptert og regissert nyere dramatikk. I 2012 vant hun Norsk Kulturråds manuspris for skuespillet "Rom rives", og våren 2015 var hun blant vinnerne av konkurransen "24 plays in 24 days". 

Mye av fritiden hennes blir også viet til teaterinteressen, som manusforfatter og regissør, og hun har startet teatergruppa Teateretaten for både ansatte, voksne i Volda/Ørsta og studenter. Til påsken 2017 setter de opp Arsenikk og gamle kniplinger på Studenthuset Rokken.

Kontaktinformasjon
Vibeke Preus Bech