«Kunnskap for framtida»

Stig Løland

Stig Løland

 

Stig er høgskulelærar ved seksjon for idrett og friluftsliv.

Han har skrive ein master i idrett og friluftsliv, om surfing og naturforvaltning.

Stig har internasjonal godkjenning som tindevegleiar og høgfjellsførar.

Før han kom til Volda jobba han på fulltid i nesten 10 år som tindevegleiar med bre-, klatre- og skredkurs.

Han guida turar med klatring, ski og bre over heile landet og i mange verdsdelar. Mellom anna jobba han på Svalbard i 3 år.

Klatring og ski er både hobby og jobb for Stig, som såleis finn seg godt til rette i den sunnmørske naturen.

 

Kontaktinformasjon
Stig Løland