«Kunnskap for framtida»

Kyrkjefag profil

Institutt for religion, livssyn  og kyrkjefag er ansvarlige for den vitenskapelige skriftserien Kyrkjefag profil. Den utgis fra høsten 2017 på Cappelen Damm. Skriftserien var fram til 2017 utgitt i samarbeid med henholdsvis Portal forlag, Fagbokforlaget, Akademika forlag og Tapir forlag.

Kyrkjefag profil er en vitenskapelig, fagfellevurdert, skriftserie på nivå 1 i det norske publikasjonssystemet. Til og med 2016 er det utgitt 28 bøker i serien. For en samlet liste over publikasjonene, se nedenfor.

Redaktør for serien er dosent em. Jan Ove Ulstein.
Redaksjonsrådet består av professor Anders Aschim, professor Arne Redse og professor Knut-Willy Sæther.

Publikasjoner på Kyrkjefag profil

Nr. 29: Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Redse (red.), Toleranse - Religion - Konflikt (2017).

Nr. 28: Anders Aschim, Olav Hovdelien og Helje Kringelbotn Sødal (red.), Kristne migranter i Norden (2016).

Nr. 27: Egil Sjaastad: Carl Fr. Wisløff. Presten som ble misjonsfolkets professor (2016).

Nr. 26: Brynjulf Hoaas: The Gift of the Lord’s Supper. The Reception of the Benefits of the Real Presence in the Early Eucharistic Works of Martin Chemnitz (2016)

Nr. 25: Gunnar Innerdal og Knut-Willy Sæther (red.): Trinitarisk tro og tenkning. Festskrift til Svein Rise (2015).

Nr. 24: Bente Afset, Birger Løvlie og Arne Helge Teigen (red.): Misjon – Tro – Skole. Festskrift til Arne Redse (2015).

Nr. 23: Knut-Willy Sæther og Karl Inge Tangen (red.): Pentekostale perspektiver (2015).

Nr. 22: Tom Erik Hamre, Erling Lundeby og Arne Redse (red.): Barnetro og trosopplæring. Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen (2014).

Nr. 21: Brynjulf Hoaas: The Doctrine of Conversion in the Theology of Martin Chemnitz. What It Is and How It Is Worked (2013).

Nr. 20: Bente Afset, KristinHatlebrekke og Hildegunn Valen Kleive (red.): Kunnskap til kva? Om religion i skolen (2013).

Nr. 19: Knut-Willy Sæther (red.): Kristen spiritualitet. Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer (2013).

Nr. 18: Torleiv Austad, Ottar Berge og Jan Ove Ulstein: Dømmekraft i krise. Holdninger i kirken til jøder, teologi og NS under okkupasjonen (2012).

Nr. 17: Asbjørn Simonnes (red.): Digital trusopplæring (2011)

Nr. 16: Per Halse: Gudsord og folkespråk. Då nynorsk vart kyrkjemål (2011).

Nr. 15: Tormod Engelsviken mfl. (red.): Nye guder for hvermann. Femti år med alternativspiritualitet (2011).

Nr. 14: Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes (red.): Vegar i vegløysa. Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne (2011).

Nr. 13: Per Halse mfl. (red.): Guds folk og folkets Gud. Festskrift til Birger Løvlie (2011).

Nr. 12: Arne Redse: Kinesisk religion og religiøsitet (2010).

Nr. 11: Bjørn Sandvik: Språkstrid og salmesang – Vår nynorske salmeskatt (2010).

Nr. 10: Torrey Seland (red.): «Lær meg din vei …». Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt (2009).

Nr. 9: Ralph Meier, Birger Løvlie og Arne Redse (red.): Danning, identitet og dialog. Festskrift til Jan Ove Ulstein og Per M. Aadnanes (2009).

Nr. 8: Ottar Berge: Åndene og Ånden. Refleksjoner omkring møtet mellom afrikansk religion og kristen livsforståelse (2008).

Nr. 7: Birger Løvlie: «Kor mykje stort…». Matias Orheim, hans bidrag til vestnorsk kultur- og kristenliv (2007).

Nr. 6: Jan Ove Ulstein (red.): Ungdom i rørsle 2. Faglege perspektiv og utfordringar (2004).

Nr. 5: Jan Ove Ulstein (red.): Ungdom i rørsle 1. Aktørar og arbeidsformer (2004).

Nr. 4: Torrey Seland: Paulus i Polis. Paulus’ sosiale verden som forståelsesbakgrunn for hans liv og forkynnelse (2004).

Nr. 3: Per M. Aadnanes (red.): Kyrkjeleg undervisning og utdanning. Ein konferanserapport 2003).

Nr. 2: Jan Ove Ulstein (red.): Kateketen i fokus. Nokre perspektiv på katekettenesta (2001).

Nr. 1: Jan Ove Ulstein og Per M. Aadnanes (red.): «Jeg gikk meg over sjø og land…».
Bidrag til kyrkjefaga. Festskrift til Ottar Berge på 65-årsdagen (2001).