«Kunnskap for framtida»

Kva kan du bruke utdanninga til?

religiøse symbol

Studium innan religion, livssyn og etikk gir deg kompetanse som er aktuell og etterspurd i samfunnet. Emna vi tilbyr på instituttet kan brukast i fleire samanhengar i arbeidslivet:

  • Skulen
  • Kyrkjeleg arbeid
  • Helsefagleg og sosialt arbeid
  • Journalistikk og media
  • Forsking

Klikk deg gjennom sidene i menyen til høgre!