«Kunnskap for framtida»

Velkommen til studier i religion, livssyn og etikk

Er du interessert i religion, fleirkultur, etikk og filosofi?

Kan du tenkje deg å undervise i KRLE/RE på grunnskule eller videregåande skule?

Har du planar du å gå inn i kyrkjeleg arbeid?

Ynskjer du religionsfagleg kompetanse innafor helse og sosial eller som journalist?


da er studier ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag den rette staden.

Hos oss kan du ta heltids- og deltidsstudier, campus- og nettstudier, etter- og vidareutdanning. Vi tilbyr ex.phil., årsstudium og fordypning i religion, livssyn og etikk, BA i religion og livssyn, mastergrad i kulturmøte, og KRLE/RE i profesjonsutdanningane (grunnskulelærar, PPU og barnehage).

Du finner meir informasjon om instituttet og dei ulike studia på menyen til høgre.

Sidene er under oppdatering!!