«Kunnskap for framtida»

Lysbileter frå konferansa

Her vert lysbileta frå konferansa lagt ut etter kvart som vi får det tilsendt. Det er opp til den enkelte forelesar om han/ho vil legge ut si forelesing eller ikkje.

Plenum:

Matematikk og arbeidsplanmetodikk. Analyser fra det videobaserte klasseromsprosjektet PISA+:  Bergem.pdf
Automatiserte bevis: Kirfel.pdf
Alle teller mer i barne hagen.  Hva teller i førskolelærerutdanningas  matematikkundervisning?: Line_Ingjer_Føsker.pdf

Parallellsesjonar:

Arealaspektet ved integrasjon: Kirfel.pdf
Den nye grunnskulelærarutdanning: Frode_Roenning.pdf
Foreløpige resultater fra "Skolefags-undersøkelsen 2008": Gry_Anette_Tuset.pdf
Kjennetegn på måloppnåelse, vurdering og lærerkompetanse: Helga_Kufaas_Tellefsen_og_Geir_Martinussen.pdf
Læreres respons på uplanlagte elevinnspill i matematikk-undervisningen: Solem_Hovik.pdf
Kommunikasjon mellom lærarar og elev i arbeid med matematikk: Leif Bjørn Skorpen.pdf