«Kunnskap for framtida»

Institutt for realfag

Kontora er lokaliserte i Synnøve Riste-huset og Kaarstadhuset. Det er 18 tilsette på instituttet, og dei har ansvar for studium innan matematikk, naturfag og matkultur og helse. I tillegg underviser dei i obligatoriske emne i matematikk og naturfag i grunnskulelærarutdanningane og førskulelærarutdanninga, og i fagdidaktikkemne i PPU (praktisk - pedagogisk utdanning). Mange av dei tilsette er involverte i etter- og vidareutdanning av lærarar og barnehagelærarar.

Instituttleiar: Erik Fooladi | 70 07 53 63 | ef@hivolda.no 

FAGTILBOD I INSTITUTT FOR REALFAG:

Sjå studieomtale og søknadsinformasjon for alle studia i studiekatalogen.

 

  Lenkjer til gode matematikk-ressursar:                                                                       
  Matematikksenteret               
  Matematikk.org. - Den nasjonale nettstaden for matematikk
  LAMIS - Landslaget for matematikk i skolen
  Matematikk.net - Ressursside på ungdomsskule- og vgs.-nivå
  National Library of Virtual Manipulatives - IKT-ressurs frå Utah State University        

 

  Lenkjer til gode naturfag-ressursar:                                                                            
  Naturfag.no
  Naturfagsenteret - Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 
  Science in School 

 

  Lenkjer til gode Mat og helse-ressursar:                                                           
  Helsedirektoratet - skole
  Matportalen - informasjon om mat frå offentlege myndigheiter
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Landslaget for mat og helse i skolen (facebookgruppe)
International Federation for Home Economics