«Kunnskap for framtida»

Institutt for pedagogikk

Instituttet har 25 tilsette, og har hovudansvar for studia Mastergrad i undervisning og læring (vidareføring av tidlegare Mastergrad i spesialpedagogikk), Vidareutdanning i spesialpedagogikk, Rettleiing/mentorutdanning, Barnehagepedagogikk/ Småbarnspedagogikk, Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen og KOMPASS (Kompetanseheving for assistentar i barnehagen.  Instituttet har også ansvar for pedagogikkundervisninga i Grunnskulelærarutdanninga (GLU), Førskulelærarutdanninga (FLU)/Barnehagelærarutdanninga (BLU) og Praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Forsking

Fleire av dei tilsette har vore, og er involverte i store forskingsprosjekt, m.a:

Etterutdanning

Instituttet samarbeider med den regionale skule- og barnehagesektoren om ulike etter- og vidareutdanningstilbod;

 • "Klasseleiing"
 • "Ungdomstrinnsatsinga - Utvikling på ungdomstrinnet"
 • "KOMPASS - Kompetanseheving for assistentar i barnehagen"
 • "Nytt på Nytt - rettleiing av nyutdanna lærarar"
 • "KOMPASS - Kompetanseheving for aassistentar i barnehagen"
 •  m.m.

 

Instituttleiar:  Silje Ims Lied | 70 07 52 94 | ImsSi@hivolda.no
Instituttet har kontor i 2. etg i Synnøve Riste - huset.

 

FAGTILBOD I INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK

Sjå studieomtale og søknadsinformasjon for alle studia ved høgskulen i studiekatalogen.

Mastergrad i undervisning og læring - 120 stp. Spesialiseringar i spesialpedagogikk (vidareføring av master i spesialpedagogikk), matematikk og norsk.

Heiltid og deltid

 • Vidareutdanning i spesialpedagogikk på mastergradsnivå - 60 stp

Heiltid og deltid

 • Mastergrad i spesialpedagogikk - 120 stp. Siste kull 2012. Studiet blei frå hausten 2013 vidareført i eiga spesialisering i Mastergrad i undervisning og læring. Sjå eigen studieomtale.

Heiltid og deltid 

 • Barnehagepedagogikk - 60 stp:

Barnehagepedagogikk -30 stp (Ikkje 2015-16)

Småbarnspedagogikk - 30 stp (Ikkje 2015-16)

 

 Deltid

 • Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen-30 stp (Ikkje 2014-15 eller 2015-16)

 

 Deltid

 • Rettleiing/Mentorutdanning - 15 stp

 

 Deltid

 

Les om Fordjuping i spesialpedagogikk gjev nye mogelegheiter
Les om Mastergrad i undervisning og læring
Les om SPEED - Forskingsprosjekt med kartlegging av spesialundervisning i skulen
Les om masterstudent som har nytta HVO-forsking i avhandlinga si
Les om internasjonal workshop ved Institutt for pedagogikk
33 kandidatar leverte masteroppgåve frå juni 2007 til desember 2008!