«Kunnskap for framtida»

NORDPLUS

VVOKH (Vasa, Volda, Oslo, Kalmar og Holbek)-nettverket har eksistert siden begynnelsen av 90-årene med omfattende lærer- og studentmobilitet. Nettverket har gjennom årene gjennomført en rekke prosjekt: nordisk korporsjekt, nordisk idrettsprosjekt samt et lærerprosjekt om «Visuell kultur i nordisk perspektiv». Det har vært omfattende studentmobilitet ved at studenter har deltatt i praksis ved de ulike institusjonene som er med i nettverket, og også på Grønland og Færøyene.

Nettverkets sin ambisjon er å videreutvikle mobilitet for både lærerer og studenter og i
denne forbindelse kunne hjelpe hverandre med å utvikle våre lærerutdanninger
videre.

Deltakene insitutsjoner og kontaktpersoner:

Institusjon Land Rolle Kontaktperson E-post
Volda Univesity College Norge Koordinerende institusjon Odd Helge Mjellem Tonheim oddht@hivolda.no
Åbo Akademi University Finland Jan-Erik Romar jromar@abo.fi
Kalmar University, Linnaeus Sverige Katarina Herrlin katarina.herrlin@lnu.se
University College Zealand Danmark Sven Gerken sge@ucsh.dk

Om du har spørsmåle om nettverket eller eventuelle stipendmuligheter, ta kontakt med kontaktpersonen på din institusjon.

Nordplus-stipend

For å søke om Nordplusstipend må du benytte deg av dette skjemaet. Skjemaet leveres sammen med internsøknaden til Internasjonalt kontor.