«Kompetanse for framtida»

Utveksling

INFO_FOTO_BYGG_Kaarstad_rgb_VERONICA_PILSKOG_2012_6.jpg

I grunnskulelærarutdanningane kan du i fjerde semester velje å studere i utlandet. HVO har mange aktuelle samarbeidspartar.

Oversikt over partneruniversitet

Les elles meir om utveksling på sidene til internasjonalt kontor ved HVO.

Det er avgjerande viktig at fag som skal innpassast i MAGLU vert godkjent på førehand. 

Kontakt:
Internasjonal koordinator på Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning:
Kjetil Myskja, km@hivolda.no, telefon 70 07 50 78