«Kompetanse for framtida»

Semesterregistrering MAGLU

Panorama_hogskulen__Foto_Tone_Solhaug.jpg

MAGLU-studentar som er i løpet treng ikkje søke på nytt for å ha plass i utdanninga, de er tatt opp på eit femårig løp. Men alle studentar må semesterregistrere seg i starten av kvart semester. Denne registreringa må vere gjort før 1. september (og før 15. januar i vårsemesteret). Det er viktig å registrere seg på rett måte, då ein er avhengig av at dette er gjort rett for å få gå opp til eksamen (tilgang til Canvas og studielån er også eit viktig element). For at registreringa skal vere i orden må også semesteravgifta vere betalt. Meir informasjon om sjølve registreringa finn du her: http://www.hivolda.no/nyn/for-studentar/studentsorvis/registrer-deg

Merk at MAGLU-studentar normalt IKKJE deltar i undervisingsopptaket som går i siste halvdel av kvart semester, men nyttar ordinær semesterregistreringsperiode. I semesterregistreringa bekreftar du det fagvalet du har gjort tidlegare i semesteret. Det vil sei at du må sjølv legge inn dei emna du har valt. 

Ved spørsmål kan ein ta kontakt med:

Studiekoordinator for 1-7:
Nerissa M. Solvang, e-post: nms@hivolda.no, telefon: 70 07 51 16 

Studiekoordinator for 5-10:
Ina Krisin Flø, e-post: ina.kristin.flo@hivolda.no, telefon: 70 07 53 87