«Kompetanse for framtida»

Praksis - Studentar

Larar_Foto_Marius_Beck_Dahle_01.jpg

Mesteparten av informasjonen finn de i praksisheftet for grunnskulelærarutdanningane i lenka under: 

Praksishefte for studieåret 2017/2018

Rettleiingsskjema til bruk i praksis (word-format)
Eksempel på utfylling av rettleiingsskjema (pdf)

Ein føreset at studentar brukar kollektivtransport der det er mogleg, og at bruk av eigen bil må avtalast med praksiskonsulenten. For reise mellom Ørsta og Volda vil kjøp av miljøkort, månedskort eller ungdomskort (under 23 år) vere det rimelgaste alternativet. Sjå elles praksisheftet for oversikt over kva som vert dekka av reiseutgifter i samband med praksis.  

Reiserekningsskjema for studentar:
Skjema for reiseutgifter ved offentleg transport. 
Skjema for reiseutgifter ved bruk av eigen bil.