«Kompetanse for framtida»

Praksis i i MAGLU 1-7 og 5-10

2014-08-26_14.52.11.jpg

På denne sida er det lagt ut viktig informasjon og lenker som er nyttig for praksisskulene. Mesteparten av informasjonen finn de i praksisheftet for grunnskulelærarutdanningane. 

Praksisheftet for MAGLU studieåret 2017/2018 vil de etterkvart finne her. 

Evalueringsskjema til bruk i praksis
Evalueringsskjemaa som praksislærarar nyttar finn de i tabellen under:

  Midtvegsvurdering Sluttvurdering
1 MAGLU  Last ned: Kjem seinare
 Last ned: Kjem seinare
2 MAGLU  Last ned: Kjem seinare  Last ned: Kjem seinare
3 MAGLU  Last ned: Kjem seinare  Last ned: Kjem seinare
4 MAGLU  Last ned: Kjem seinare  Last ned: Kjem seinare

Teieplikt for studentane
I samsvar med Opplæringslova § 15-1, med tilvising til Forvaltningslova § 13, har studentar som er i praksis, teieplikt på line med dei tilsette. Alle studentar i GLU skal skrive under på denne fråsegna fyrste dag i praksis.  Underskriva fråsegn skal leggast i praksismappa til studenten.

Ulike skjema og lenker:

Varsel om fare for ikkje stått i Praksis
Fråsegn om teieplikt
Skjema for reiserekning (elektronisk utfylling)
Udir.no Vurdering for læring

Oversikt over praksisskulane:

Skule Kommune Type
Einedalen skule Herøy Barneskule
Austefjord skule Volda Barne- og   ungdomsskule
Bratteberg skule Volda Barneskule
Folkestad skule Volda Barne- og   ungdomsskule
Gursken oppvekstsenter Sande Barne- og   ungdomsskule
Lerstad skule Ålesund Barneskule
Sæbø skule Ørsta Barne- og   ungdomsskule
Vartdal skule Ørsta Barne- og   ungdomsskule
Velle skule Ørsta Barneskule
Vikemarka skule Ørsta Barneskule
Volda Ungdomsskule Volda Ungdomsskule
Ørsta Ungdomsskule Ørsta Ungdomsskule
Øyra skule Volda Barneskule

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
Studieleiar:
Oddvar Aalde, e-post: oddvar.aalde@hivolda.no, telefon: 70 07  53 53

Praksiskonsulent:
Ivar Hagen, e-post: ivarh@hivolda.no, telefon: 70 07 52 63