«Kunnskap for framtida»

Overflytting i grunnskulelærarutdanninga og barnehagelærarutdanninga

 

 

Søknadsskjema for søknad om overflytting til 3. og/eller 4.år i grunnskulelærarutdanninga:

Skjema i PDF

Søknadsskjema for overflytting til barnehagelærarutdanninga:

Skjema i PDF


Retningsliner for søknad om overflytting i grunnskulelærarutdanningane:

 
Retningsliner


Fritak frå fag/innpassing av fag

Fritak frå fag/innpassing av fag i GLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spørsmål om overflytting: Kontakt seniorkonsulent Ivar Hagen, tlf. 70075263 eller  ivarh@hivolda.no.