«Kunnskap for framtida»

Lærarutdanningar

Læraryrket er viktig i dagens samfunn og vil òg vere det i framtida. Når ein ser arbeidsmarknaden i eit litt lengre perspektiv, så er læraryrket mellom dei mest stabile og sikre yrka ein kan ha. Lærarar treng ein anten arbeidslivskonjunkturane går opp eller ned. Med ei  lærarutdanning kan du arbeide og bu nesten kor som helst, for barnehagar og skular finst nesten alle stader.

 

Her er ein skjematisk oversikt over kva dei ulike lærarutdanningane kvalifiserer til:

Kvalifiserer til arbeid i:

- Barnehage og SFO (For kvalifisering til grunnskulens 1. - 4.årstrinn, sjå Forskrift om endring i forskrift til opplæringslovatil opplæringslova, §14-2, a nede på sida).
  • Førskulelærarutdanning (3 årig bachelorgradsstudium). Siste opptak var hausten 2012.      

Kvalifiserer til arbeid i:

- Barnehage og SFO (For kvalifisering til grunnskulens 1. - 4.årstrinn, sjå Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova, §14-2, a nede på sida).

Kvalifiserer til arbeid i:

- 1. - 7.årstrinn i grunnskulen. Utdanninga kan også gje grunnlag for arbeid i anna type opplæring, for  administrative oppgåver i skuleverket og for arbeid i andre sektorar.

Kvalifiserer til arbeid i:

- 5. - 10.årstrinn i grunnskulen i dei undervisningsfaga som utdanninga di omfattar. Utdanninga kan også gje grunnlag for arbeid i andre skuleslag,  for  administrative oppgåver i skuleverket og for arbeid i andre sektorar.

Kvalifiserer til arbeid i:

- 5. - 10.årstrinn i grunnskulen (*sjå §14-2,b under). Utdanninga kan også gje grunnlag for arbeid i andre skuleslag, for administrative oppgåver i skuleverket og for arbeid i andre sektorar.

Kvalifiserer til arbeid i:

- Vidaregåande skule (yrkesfaglege utdanningsprogram)

  • Allmennlærarutdanning (4-årig). Siste opptak var hausten 2009.

 Kvalifiserer til arbeid i:

 - 1. 10.årstrinn i grunnskulen (sjå forskrift til opplæringslova, §14-2, b nede på sida). Utdanninga kan også gje grunnlag for arbeid i andre skuleslag,  for  administrative oppgåver i skuleverket og for arbeid i andre sektorar.

 

FAGTILBOD

 

4-årig

 

4-årig

  • Førskulelærarutdanning

 

3-årig bachelorgradsstudium (Siste opptak var hausten 2012)

  • Førskulelærarutdanning, deltid
 

Bachelorgradsstudium, deltid i Ålesund/Volda over 4 år (Siste opptak var hausten 2012)

  • Førskulelærarutdanning (ABF)

 

Bachelorgradsstudium, arbeidsplassbasert (ABF) deltid over 4 år (Siste opptak var 2011)

3-årig bachelorgradsstudium

4 år deltid, bachelorgradsstudium

4 år deltid, bachelorgradsstudium, arbeidsplassbasert (ABLU) (Førebels siste opptak var i november 2013)

 

1 år heiltid og 2 år deltid


2 år deltid

 

*  Endring av kompetansekrav for tilsetjing i skulen.

Det er fastsatt endringer i forskrift til opplæringslova FOR 2006-06-23 nr. 724, §14 om krav for tilsetting i grunnskolen. Endringene gjelder fra 1.august 2008.

Endringene omfatter:

§14-2,a Tilsetting i undervisningsstilling på barnetrinnet i grunnskolen:
For tilsetting i undervisningsstilling på barnetrinnet i grunnskolen, må den som har førskolelærerutdanning ha minst 60 studiepoeng videreutdanning innrettet på undervisning på barnetrinnet.

Endringene gjelder for de som starter i førskolelærerutdanningen høsten 2008 eller senere. Studenter som startet sin førskolelærerutdanning senest høsten 2007 vil ved fullføring av sin utdanning ha gyldig kompetanse for å bli tilsatt på 1.årstrinn i grunnskolen uten å ha slik videreutdanning.

§14-2, b Tilsetting i undervisningsstilling på ungdomstrinnet i grunnskolen:
Ved tilsetting for undervisning i fagene norsk, matematikk eller engelsk må den som tilsettes ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for tilsettingsfaget.

Endringen gjelder for de som startet sin allmennlærerutdanning høsten 2007 eller senere. De som startet sin utdanning høsten 2006, vil ved fulllføring ha gyldig kompetanse for å bli tilsatt i fagene norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet uten å ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning i tilsettingsfaget.


Her finn du heile Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova med oversikt over alle kompetansekrava for tilsetjing i grunnskulen.