«Kunnskap for framtida»

Om Forskingssenter for skriftkultur


Foto: Karl Størmer/
Universitetsforlaget

Ivar Aasen-instituttet var namnet på eit forskingsinstitutt knytt til Høgskulen i Volda. Frå 01.01.2013 er namnet Forskingssenter for skriftkultur. 

Senteret er ansvarleg for knutepunktfunksjonen for nynorsk skriftkultur, som Høgskulen vart tildelt av KUF. Sidan hausten 2002 har instituttet og no senteret tilbode eit
mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur.

Vi arrangerer seminar og fagmøte av ulike slag, i tillegg til å stå for ein
eigen skriftserie.

Forskingssenteret har eit tett samarbeid med
 Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda og Nynorsk Kultursentrum i Hovdebygda.

 

 In English  


 

 Nynorsksenteret  "Det opne språket"  Nynorsk kultursentrum
 Ivar Aasen i Wikipedia  Ivar Aasen sine reiser  Ivar Aasens liv og verk