«Kunnskap for framtida»

 

Stephen J. Walton

Gamlev. 16
6100 Volda

Tlf.arbeid: 70 07 52 17, Lettbygget 2.etg.
Tlf. privat: 70 07 71 69
Mobil: 91 56 28 66 
E-post:
stephen.walton@hivolda.no
Fødd: 1958

 

Arbeid

 • Visiting Lecturer in Norwegian, Polytechnic of Central London, 1980-87
 • W P Ker Lecturer in Norwegian, University College London, 1983-92 [permisjon 1988-89]
 • Lærar i nynorsk og bokmål, Den internasjonale sommarskulen, Universitetet i Oslo, 1984-
 • Visiting Lecturer in Literary and Political Translation, Centre for Translation Studies, University of Surrey, 1985-87
 • Førsteamanuensis i norsk, Institutt for fagoversetting, Agder distriktshøgskole, Kristiansand, 1988-89
 • Reader in Norwegian, University College London, 1992-1999
 • Subject Specialist Assessor in German and Related Languages, Higher Education Funding Council for England, 1995-96
 • Professor II i nynorsk skriftkultur, Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, 1997-2000
 • Professor of Norwegian, University College London, 1999- [permisjon 2000-2003]
 • Professor i nynorsk skriftkultur og instituttleiar, Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, 2000-
 • Professor i nynorsk skriftkultur, Forskingssenter for skriftkultur, Høgskulen i Volda, 2013-

Utdanning

 • BA Scandinavian Studies (med tysk) University College London, 1981
 • PhD, University of Cambridge, 1986
 • Diplom Foundations of Senior Management, Open University, Milton Keynes, 1996

Faglege interessefelt

Nynorsk skriftkultur, biografi, omsetjing, amerikanisering

Publikasjonar

Bøker:

 • Oppgavesamling i engelsk for grunnkurset, videregående skole, Forsøksrådet for skoleverket, Informasjonskontoret for språkundervisning, Oslo, 1982 [med Ola-Johan Bernsten og Leif H Svendsen], 54 s.
 • Farewell the Spirit Craven, Oslo, 1987, 344 s.
 • Ivar Aasens nedre halvdel, Oslo, 1991, 373 s.
 • Ivar Aasens kropp, Oslo, 1996, 799 s.
 • Litt laust, mest fast, Volda, 1999, 93 s.

Redigerte bøker:

 • Scandinavia, New Comparison, 4 [1987], 190 s.
 • Ny-Noreg møter Svensk-Finland, Volda, 1999, 47 s.
 • Med Kjell Lars Berge & Trine Gedde Dahl: Skriftkultur, Oslo, 2004, 129 s.

Kapittel i bøker:

 • Innleiding, Ivar Aasen: Om grunnlaget for norsk målreising, Voss, 1984, 7-51
 • Walisisk og nynorsk - grunnlag for ei samanlikning?, Landet nord for Sinsenkrysset, eds. Sigrid Bø Grønstøl/Hallstein Grønstøl,Oslo, 1988, 41-61
 • Ivar Aasen i eit européisk perspektiv, Ivar Aasen-senteret- Eit nasjonalt senter for nynorsk skriftkultur, red. Jostein Nerbøvik, Volda, 1992, 43-46
 • Ivar Aasen: Heimsyn, 125:125, red. Olav Hr Rue, Oslo, 1993, 11-12
 • Intertekstualitet mot sjølvisolering: Eit døme hos Olav H Hauge, Tunn is, red. Terje Tønnessen, Oslo, 1994, 124-135
 • Ivar Aasen sett frå Cublington, På godt nynorsk, eds. Benthe Kolberg Jansson/Roger Lockertsen, Oslo, 1996, 61-62
 • Om biografien som historiografisk diskurs, Geir Hjorthol (ed.): Forteljingar om Ivar Aasen, Volda, 1997, 13-23
 • 'So flådde han Aasen, og lema han sund, hei fara, og lema han sund: og boka vog atten og tjuge pund'. Om å skrive ein lang Aasen-biografi, Geir Hjorthol (ed.): Forteljingar om Ivar Aasen, Volda, 1997, 37-48
 • Framlegg til ei yrkesutdanning for biografar, Christer Laurén [red.]: Språket, människans dotter-Människan, språkets dotter: Essäer på olika språk om språk och kultur, Vasa, 2002, 49
 • Nasjonsbygging og opplysning i européisk perspektiv, Eldbjørg Fossgard [red.]: Tradisjon, opplysning og verkelegheit i norsk matkultur, Voss, 2002, 73-92
 • Omstridd språkgeni, Oskar Vistdal [red.]: III: Internationales Sauerwein-Symposium in Dovre 9.-12. August 2000, Dovre, 2003, 316-318
 • Sex and rock'n'roll, but probably not many drugs: Nynorsk skriftkultur, Kjell Lars Berge, Trine Gedde Dahl & Stephen J. Walton [red.]: Skriftkultur, Oslo, 2004, 99-110
 • Rettar og plikter: Språk og etikk under seinmoderne tilhøve, Helge Sandøy, Endre Brunstad, Jon Erik Hagen og Kari Tenfjord [red.]: Den fleirspråklege utfordringa, Oslo, 2004, 19-30
 • Venceremos: Jan Inge Sørbø på Cuba, Rakel Christina Granaas, Geir Hjorthol og Nora Simonhjell [red.]: Mellom sann skrift og mytisk røynd: Festskrift til Jan Inge Sørbø i høve 50 års-dagen, Volda, 2004, 7-22
 • A Gender Perspective on Nation-building as Social Practice, Helena Forsås-Scott [red.]: Gender-Power-text: Nordic Culture in the Twentieth Century, Norwich, 2004, 27-40
 • Ivar Aasens kumulative metode og leksikografien, Ruth Vatvedt Fjeld og Dagfinn Worren [red.]: Nordiske studiar i leksikografi, 7, Oslo, 2005, 348-355

Tidsskriftartiklar:

 • Hoem mot Aasen, Syn og Segn, 89 [1983], 204-214
 • To engelskmenn om norsk språkpolitikk - samtale med Peter Trudgill, Syn og Segn, 91 [1985], 355-360
 • Ivar Aasen - samfunnskritikar og språkmann, Mål og makt, 15 [1986], iv, 2-22
 • What effect did England have on Vinje?, Skandinavisztikai füzetek, 1 [1986], 83-106
 • Ludvig Holberg and Ivar Aasen's Ervingen, New Comparison, 3 [1987], 52-61
 • Når litteraturen skiftar språk, Syn og Segn, 93 [1987], 166-171
 • Intertekstualitet mot sjølvisolering: Eit døme hos Olav H. Hauge, Eigenproduksjon, xxxi [1987], 76-87
 • Illusion as an Existential State, or: Why do Ibsen's Main Characters (almost) Always Get It Wrong?, New Comparison, 4 [1987], 56-71
 • Kva er ein nasjon?, Mål og makt, 20 [1990], i, 1-25
 • Ivar Aasen: Klassereisar eller målreisar?, Mål og makt, 20 [1991], iii-iv, 27-43
 • Den unge Aasen, Skandinavisztikai füzetek, 5 [1991], iv, 180-194
 • To uprenta Aasen-tekstar, Eigenproduksjon, xliii [1991], 23-35
 • Nynorsken mellom modernismen og postmodernismen, Norsklæreren, 15 [1991], iii, 30-38
 • Naudrop frå ei mjuk skyttargrav, Syn og Segn, 98 [1992], iii, 252-262
 • Ivar Aasen and Europe, Skandinavisztikai füzetek, 6 [1992], v, 65-72
 • Då kjendisen Ivar Aasen gjekk bort, Syn og Segn, 102 [1996], i, 3-10
 • Utan Ivar Aasen, ingen nynorsk, BUL-stikka, [1996], iv, 4-5
 • A Feature of the Post-Modern Politics of Identity, Norwegian Literature, 36 [1996], iv-v, 4-9
 • Nokre drag ved Ivar Aasens ungdomsdikting, NLÅ, 31 [1996], 179-198
 • Ivar Aasen: Tale på 'Nynorsk variété' 26. september 1996, Mål og makt, 26 [1996], iii, 3-5
 • Då kjendisen Ivar Aasen gjekk bort, Ivar Aasen CD-Rom, red. Oddmund Hoel, Oslo, 1997
 • Norwegian, Encyclopedia of the Languages of Europe, red. Glanville Price, Oxford, 335-343
 • Frå nasjonen til folket, Mål og makt, 28 [1998], iv, 14-19
 • Svensk-Finland i Ny-Noreg, Stephen J. Walton (ed.): Ny-Noreg møter Svensk-Finland, Volda, 1999, 5-9
 • Feminiseringa av nynorsken, teatret og målrørsla, Syn og Segn, 106 [2000], iii, 40-52
 • Endre Brunstad: Det reine språket. Om purisme i dansk, svensk, færøysk og norsk. Doktordisputas ved Universitetet i Bergen 12. oktober 2001 [Opponentinnlegg], Maal og minne, 2003, i, 49-71
 • Ein kan tole mykje vantrivnad så lenge ein elles har noko interessant å halde på med, Samtiden, 115, ii, 143-153

Andre publikasjonar:

 • Aasen, Vinje og rasismen, Dag og Tid, 23.vi.1983
 • Nynorsk for utlendingar, Riksutgåva, 16.ii.1984, 6
 • Røynsler med å undervisa utanlandske studentar i nynorsk, Norsk i utlandet, Hausten 1984, 9-10
 • Kjartan Fløgstad: U3, Kontoret for norsk litteratur i utlandet: Newsletter, 3 [1984], 151-155
 • Om nynorsk for utlendingar, Dag og Tid, 28.iii.1985, 27
 • Førstelektor Peter Bilton og norskfaget i England, Anglo-Norse Review, Winter 1986-6, 15-16
 • Aasens Prøver - 133 år etter, Norsk Tidend, 20.ii.1986, 10-11
 • Norskundervisninga ved University College London, Norsk i utlandet, Hausten 1985-Våren 1986, 2-4
 • Polytechnic of Central London, Norsk i utlandet, Hausten 1985-Våren 1986, 5
 • The Nynorsk Movement Today, The Norseman, 26 [1986], ii, 14-15
 • The Teaching of Norwegian in Britain, Anglo-Norse Review, Summer 1986, 9-11
 • The Olav Duun Festival, The Norseman, 26 [1986], v, 20
 • Wergeland's Fjeldstuen and Bjørnson's Bondefortællinger: the Dilemma of Liberalism, Proceedings of the Conference of British Scandinavists held at St David's University College, Lampeter, April 1985, 199-214
 • Nasjonen, nynorsken og andre sjeldne dyr, Norsk Tidend, 52 [1990], iii, 14-15
 • Ivar Aasen: Korfor det har vore naudsynt med ein biografisk myte, Deutsch-nordische Begegnungen, red. Kurt Braunmüller/Mogens Brøndsted, Odense, 1991, 220-232
 • Sauen, eit européisk kulturdyr, Dag og Tid, 31, li-lii, 17.xii.1992, 2
 • Ivar Aasens vesle nynorske grammatikk, Literature as Resistance and Counter-Culture, eds. András Masát and Péter Mádl, Budapest, 1993, 325-334
 • Eg keiar meg, derfor er eg, Dag og Tid, 34, xlvi, 16.11.1995, 2
 • No er det jul igjen, Dag og Tid, 34, li-lii, 21.12.1995, 2
 • Når vi skal på museum, Dag og Tid, 35, xxvii, 4.7.1996, 2
 • Frå bikini til pistol, Dag og Tid, 35, xxxv, 29.8.1996, 2
 • Til bossplassen i jula, Dag og Tid, 35, lxix, 5.12.1996, 2
 • Gje oss lovvedtak om biografiar, Dag og Tid, 36, ii, 9.1.1997, 14
 • Påsketankar, Dag og Tid, 36, xvi, 17.4.1997, 2
 • Onkel Sam har bursdag, Dag og Tid, 36, xxviii, 10.7.1997, 2
 • Tradisjon og travesti, Dag og Tid, 36, xxxvi, 4.9.1997, 2
 • Det semiotiske innhaldet i nedtrappinga av Rørosbana, Dag og Tid, 36, Ixvii, 20.11.1997, 2
 • På ville vegar, Dag og Tid, 37, vi, 5.2.1998, 20-21
 • Nynorsken og det postmoderne, Elisabeth Middelthon/Jan Zima (eds.): Skandinavisk tolke- og oversetterseminar i Slovakia, Dolná Krupa, 7.-10. mai 1997, Bratislava/Oslo, n.p. [21 s.]
 • The Relationship between Political Processes in the Nineteenth Century: Nationalism and Democracy, Unn Røyneland (ed.): Language Contact and Language Conflict, Proceedings of The International Ivar Aasen Conference 14-16 November 1996, University of Oslo, Volda, 284-291
 • Kven eig historia?, Dag og Tid, 37, xiv-xv, 2.4.1998, 2
 • Russisk mytehandel, Dag og Tid, 37, xxix, 16.7.1998, 2
 • Deltidsnynorskingar, Dag og Tid, 37, xxxv, 27.8.1998, 2
 • Or dvalen, på festivalen, Dag og Tid, 37, xl, 1.10.1998, 14-15
 • Ny-Noreg møter Svensk-Finland, Sunnmørsposten, 116, ccxxxiii, 7.10.1998, 20
 • Blupp, blupp, Dag og Tid, 37, xliii, 22.10.1998, 2
 • Torsk og tulipan, men ikkje hummar og kanari, Dag og Tid, 38, ii, 14.1.1999, 2
 • Mine gamle venninner, Dag og Tid, 38, vii, 18.2.1999, 2
 • Kva skal vi med teatret?, Dag og Tid, 38, xix, 14.5.1999, 2
 • Essayist av format, Dag og Tid, 38, xxv (vedlegg), 24.6.1999, 14-15
 • Forføringskunsten. Ei praktisk rettleiing, Dag og Tid, 38, xxv, 24.6.1999, 2
 • Livstriden, Dag og Tid, 38, xxix, 22.7.1999, 21
 • Heimen, Dag og Tid, 38, xxxi, 5.8.1999, 2
 • The Ivar Aasen Centre, Nortana Newsletter, Spring 1999, http://www.stolaf.edu/depts/norwegian/nortana/newsletter.html [3 s.]
 • Liner og far, Dag og Tid, 38, xxxviii, 23.9.1999, 20-21
 • Eit barnemål, som til deg talar, Dag og Tid, 38, xxxix, 30.9.1999, 2
 • Herrens vêr, Dag og Tid, 38, xlviii, 2.12.1999, 2
 • Trætte Mænd, Dag og Tid, 39, vi, 10.2.2000, 2
 • Frå det gamle Russland, Dag og Tid, 39, xii, 23.3.2000, 2
 • Frå randsona, Dag og Tid, 39, xix, 11.5.2000, 2
 • Gondolierar i klorvatn, Dag og Tid, 39, xxvii, 6.7.2000, 2
 • Vêrets metafysikk og sidemålsstriden i Oslo, Dag og Tid, 39, xli, 19.10.2000, 2
 • Harry Potter og trolldomsmakta, Dag og Tid, 39, xlvi (Litteraturvedlegg), 16.11.2000, 2-3
 • Vestavinden, Dag og Tid, 39, xlix, 7.12.2000, 2
 • I mellomtida, på Austbreidda, Dag og Tid, 40, i, 4.1.2001, 14-15
 • Vargtider, Dag og Tid, 40, ix, 1.3.2001, 2
 • Godt folk! [17. mai-tale], Møre, 99, lvii, 18.5.2001, 8-9
 • "Det skal bli deilig å endelig få et skikkelig operahus jeg kan la være å gå i.", Dag og Tid, 40, xxi, 25.5.2001, 2
 • Ikkje beit reinen din på min potetåker, Dag og Tid, 40, xxviii, 2
 • Marx mellom hagemøblane, Dag og Tid, 40, xxxvi, 6.9.2001, 2
 • Fem typar kropp, Dag og Tid, 40, li-lii, 22.12.2001, 22-23
 • Landet mellom elvane, Dag og Tid, 41, vi, 9.2.2002, 28
 • Kjøp deg et digitalkamera til jul, Dag og Tid, 41, xlviii, 30.11.2002, 14-15
 • Til midnattsmesse på Nebo-tind, Møre-Nytt, 68, cl, 21.12.2002, u.s.
 • Kronjuvelane i bølgjeblikkland, Dag og Tid, 42, xxix, 19.7.2003, 20
 • Gjer syklistane valfrie, Dag og Tid, 42, xxxvi, 6.9.2003, 13
 • Dogme i Dogmark, Dag og Tid, 42, xxxviii, 20.9.2003, 23
 • Eit strupetak, men kven sin strupe?, Dag og Tid, 42, xli, 11.10.2003, 13
 • Eit sidesprang i mørkret, Dag og Tid, 42, xlvi, 15.11.2003, 10-11
 • Biskopen, og kommunalministerens augeglas, Dag og Tid, 42, xlvi, 15.11.2003, 13
 • Dei mektige maktkritikarane, Dag og Tid, 42, xlix, 6.12.2003, 19-21
 • Vi må kvalitetssikre jula, Dag og Tid, 42, li-lii, 20.12.2003, 13
 • Om ting som heng saman, Møre-Nytt, 69, cli, 23.12.2003, u.s.
 • Og kva gjorde du under Den kalde krigen?, Dag og Tid, 43, iii, 17.1.2004, 11
 • Den glade overvakinga, Dag og Tid, 43, vi, 7.2.2004, 13
 • Dette er ein hemmeleg kommentar, Dag og Tid, 43, xi, 13.3.2004, 13
 • Hos kannibalane, Dag og Tid, 43, xvii, 24.4.2004, 19
 • Sjølvmord er ei synd, Dag og Tid, 43, xxii, 29.5.2004, 13
 • Blair går opp i røyk, Dag og Tid, 43, xxvi, 26.6.2004, 11
 • Servilitetens løn, Dag og Tid, 43, xxxiv, 21.8.2004, 13
 • Røyrleggjar i sex-sjokk, Dag og Tid, 43, xxxix, 25.9.2004, 19
 • "Eit dritland med ein heil del kjekke folk", Dag og Tid, 43, xlv, 6.11.2004, 17
 • Familieliv på filmfestival, Dag og Tid, 43, xlvi, 13.11.2004, 16-17
 • Gjer di plikt, krev din rett, Dag og Tid, 43, xlix, 4.12.2004, 9
 • Hadde Jesus snakka amerikansk...?, Møre-Nytt [julevedlegg], 70, cl, 23.12.2004, u.s.
 • Angrande syndarar og opne dører, Dag og Tid, 44, v, 5.2.2005, 13
 • Mytar på museum, Dag og Tid, 44, ix, 5.3.2005, 13
 • Kor i all verda, Dag og Tid, 44, xv, 16.4.2005, 13
 • Syttandemaitankar, Dag og Tid, 44, xx, 21.5.2005, 13

Meldingar:

 • Ein nynorsk grammatikk for utlendingar, Norsk i utlandet, Hausten 1984, 10
 • Kjell Venås: For Noreg og Ivar Aasen - Gustav Indrebø i arbeid og strid, Norsk lingvistisk tidsskrift, 4 [1986], i-ii, 153-159
 • Jostein Fet: New Norse Literature in English Translation 1880-1982, Møreforsking/Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda,1985, Scandinavica, 25 [1986], ii, 240-241
 • Ideologiar i norsk målreising, Norsk Tidend, 27.xi.1986, 23
 • Idar Stegane: Det nynorske skriftlivet - Nynorsk heimstaddikting og den litterære institusjon, Scandinavica, 28 [1989], 217-219
 • Leif Longum: Norsk om studiefag, Scandinavica, 30 [1991], 115-118
 • Marianne Gullestad: Kultur og hverdagsliv, Scandinavica, 31 [1992], 117-118
 • Romantisk på to måtar, Dag og Tid, 35, xlviii, 28.11.1996, 21
 • Når England flyttar til ei anna øy, Dag og Tid, 37, li, 22-23 [1998]
 • Verdig biografi om ein ikkje heilt moderne vitskapsmann, Prosa, 7 [2001], i, 56-59
 • Omstridd språkgeni, Bergens Tidende, 134, cxxv, 12.5.2001, 37
 • Eit ord-ein stein: Studiar i nynorsk skriftliv, red. Pål Bjørby, Alvhild Dvergsdal og Asbjørn Aarseth, Øvre Ervik 2000, 339 s., NLÅ, 2001, 196-203
 • Interessant aktualisering med problem: Iver B. Neumann: Norge - en kritikk, Prosa, 7 [2001], iii, 59-62
 • Grandtante Edda og vågale Vagant, Dag og Tid, 40, xxxix, 29.9.2001, 8-9
 • Eit bikkjeliv - Olav Vesaas: A. O. Vinje, Prosa, 8 [2002], i, 93-96
 • Ei stjerne frå Setesdal, Bergens Tidende, 135, 28.4.2002, 27
 • Ikkje alle varer blir leverte, Prosa, 8 [2002), iii, 56-59
 • Verbale bomber versus dialog, Prosa, 10 [2004], ii, 18-26
 • Atlas over språk i fare, Språknytt, 32 [2004], i, 25-28

 

Bibsys
ForskPub
ForskPub
NorArt