«Kunnskap for framtida»

Historikk

Samansetjing av avdelingsrådet for perioden 2007-2011: (pr. 17.08.10)
 

Medlem:

Varamedlem:

Institutt for realfag: 

Leif Bjørn Skorpen

Erik Fooladi      

Institutt for pedagogikk:

Liv Ingrid Håberg

Randi Myklebust

Institutt for språk og litteratur:

Reidun Aambø

Marie N. Sørbø

Institutt  for RLK:

Hildegunn Valen Kleive

Birger Løvlie

For studieleiarane:

Bjørnar Sæterås

Elisabeth Welle

For administrativt tilsette:

Aashild Longvastøl

Geir Humberset

For studentane

Janne Hasle Langer (2FLU)

 

Silje Slyngstad (2FLU)

Eksterne medlemmer

Professor Helge Sandøy,Institutt for lingvistiske,litterære og estetiske studium,Universitetet i Bergen

1.amanuensis Arne Johannes Aasen, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Edvard Orvik, Einingsleiar for grunnskuletenester, Haram Kommune

Anne Grete Ørmen, Barnehagestyrar, Herøy Kommune

  Reglement for avdelingsrådet

Dokument - avdelingsrådet:

Møte 01/07 (03.12.07): Innkalling Saksdokument | Referat

Møte 01/08 (03.04.08): Innkalling | Saksdokument | Referat

Møte 02/08 (12.09.08): Innkalling | Saksdokument | Referat

Møte 01/09 (25.05.09): Innkalling | Saksdokument | Referat

Møte 01/10 (10.09.10): Innkalling | Saksdokument