«Kunnskap for framtida»

Avdelingsrådet ved avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning

Gjelder for perioden 01.08.2013 - 31.07.2015

Fagleg tilsette:

Kari Pauline Longva
Sofie Holmen, Leiar
Erik Fooladi
Kjetil Myskja
Aina Sætre (1. vara kvinner)
Giuliano D'Amico (1. vara menn)
Kari Ryslett (2. vara kvinner)
Asbjørn Simonnes (2. vara menn)

Adm. tilsette:
Geir Humberset
Hanne Harnes (vara adm. tilsette)

Studentar:
Mathilde Høgh Prestbakkmo
Torgeir Brun
Joanna Antoniak (vara kvinner)
Erik Hellandsvik Domaas (vara menn)

  Reglement for avdelingsrådet

 

Referat - avdelingsrådet:

Møte 3.12.2013

Møte 10.2.2014

Møte 3.6.2014

Møte 14.10.2014