«Kompetanse for framtida»

Nyaste innlegg

utveksling_140.jpg

Søknadsfrist for utveksling

Har du vurdert å ta et semester i utlandet? Det har du mulighet til om du søker innen 1. oktober!

IMG_2323_220.jpg

FoU-prisen til Tor Arne Haugen

Forskings- og utviklingsprisen ved Høgskulen i Volda vart i dag utdelt for tolvte gong, og gjekk til professor Tor Arne Haugen. Han er ein ung forskar som i løpet av kort tid har oppnådd særs mykje.

bokl_220.jpg

– Eit løft for norskseksjonen

Redaktørane bak antologien Norsk som reiskaps- og danningsfag, som vart lansert torsdag, meiner den er eit uttrykk for den faglege utviklinga dei tilsette ved norskseksjonen har oppnådd dei siste åra.

kaar_220.jpg

Sjå styremøtet i opptak

Vi strøymde styremøtet torsdag 21. september. No kan du sjå det i opptak her.

fd_220.jpg

Torsdag startar Forskingsdagane

Under Forskingsdagane 21.-28. september kan du få bli med inn i biene si verd, lære å kode ei datamaskin og få eit innblikk i korleis du kan ha eit godt liv heile livet.

owestlund_220.jpg

Professor fikk toppverv

Oscar Westlund, professor II ved Høgskulen i Volda, har fått vervet som sjefsredaktør i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Digital Journalism.

bom_220.jpg

Fruktbart samarbeid på kryss og tvers

Fylkeskommune, kommune, ulike fagmiljø og studentar ved høgskulen vart knytt saman gjennom ein heil dag ved hjelp av workshop og konferanse med temaet barn og medverknad.

Gunnar_Stave_Ashild_Wideroe_2017_220.jpg

– Gledeleg publikumsvekst

– Vi registrerar ein auke på 30 % i publikumstalet til dei ordinære kammerkonsertane i høve til i fjor, seier dagleg leiar Åshild Widerøe.

frank-aarebrot-ketil-jarl-halse-miniatyr-220p.JPG

Til minne om Frank Aarebrot (1947-2017)

Nyss avlidne Frank Aarebrot hadde mange venner og minne etter seg også i Volda. Ketil Jarl Halse har på oppmoding fortalt om nokre av sine møte med denne nestoren i norsk politisk forsking.

gsteinnes_220.jpg

Steinnes med i ekspertgruppe

Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Gerd Sylvi Steinnes, er peikt ut av regjeringa til å sitte i ei ekspertgruppe som skal sjå nærmare på barnehagelæraren si rolle i barnehagen.

mm_220.jpg

Får lære av de beste

For å gjøre den praktiske delen av den nye mediemasteren best mulig hentes det inn gjesteforelesere fra mediebransjen. Onsdag hadde studentene besøk av sentrale aktører bak NRKs nye store dramasatsning.

topph_220.jpg

Ein sjeldan dosent

Med Arne Kåre Topphol sitt dosentopprykk har Høgskulen i Volda fått etterlengta og ikkje minst ettertrakta toppkompetanse i matematikkdidaktikk, som vil vere til stor gunst for grunnskulelærarutdanninga.

draumekonsert_220.jpg

Over 70 ungdomssymfonikarar på HVO

Startskotet for Sunnmøre Kammermusikkfestival er gått. Mange fekk med seg “Draumekonserten” med Høgskulen i Volda i går. – Over 70 ungdomssymfonikarar frå heile Sunnmøre tok del. Studie- og kulturbygda Volda fekk vist seg frå si beste side, seier seniorkonsulent Per Arne Brandal.

Bygdesus_220.jpg

Voldas svar på by:Larm

14.-16.september ser ein ny musikkfestival dagens lys i Volda. Bygdesus har som mål å gi publikum kul musikk frå artistar som enda er ukjende for dei aller fleste.

PernilleF.jpg

Pernille Fiskerstrand har disputert ved UiB

Pernille Fiskerstrand disputerte 25. august 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: ”Fagspråk og språkfag – om møtet mellom skrivekulturane i norsk og samfunnsfag for elevar på Vg2 yrkesfag”.

inglu_220.jpg

Fann svaret på eiga utfordring

Gruppa som stakk av med sigeren under innovasjonscampen for grunnskulelærarstudentar var midt i målgruppa for oppdraget dei fekk, men ante ikkje svaret. Det fekk dei løyst i løpet av eit hektisk døgn.

canvas.jpg

CANVAS

Høgskulen i Volda har erstatta Fronter med Canvas, eit nytt Learning Management System (LMS). Fronter vil være tilgjengeleg slik at det er mogleg å hente ut informasjon.

kefa_220.jpg

Kunnskapsbygging for likeverd

– Eit samfunn som vil bygge likeverd, treng menneskemøtarar som tek kompleksiteten og skilnader mellom menneske på alvor, understrekar Hilde Enger Arntsen frå FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetmangfold.

LHiS_220.jpg

Sette rekord gjennom samarbeid

I 15 år har institusjonane som tilbyr høgare i utdanning i Møre og Romsdal bygd opp eit godt samarbeid kring vidareutdanninga Ledelse i helse- og sosialtjenestene. Aldri før har så mange starta på studiet i Volda som i år.

Alegrar_220.jpg

Draumekonserten 2017

Høgskulen i Volda er ein av støttespelarane bak Sunnmøre kammermusikkfestival. I samarbeidet ønskjer høgskulen å styrke Volda som kultur- og studiestad og skape meirverdi for ulike fagmiljø og studentar gjennom seminar, meisterklasser og konsertar. Årets draumekonsert samlar unge musikarar frå heile Sunnmøre.