«Kompetanse for framtida»

– Gledeleg publikumsvekst

Publisert: 12.09.2017 15:35 av Per Arne Brandal

– Vi registrerar ein auke på 30 % i publikumstalet til dei ordinære kammerkonsertane i høve til i fjor, seier dagleg leiar Åshild Widerøe.

Festivalen 2017 har fleire samarbeidspartnarar, involverer fleire ungdomsmusikarar og gir undervisning til fleire elevar, kulturskuleelvar og høgskulestudentar enn nokon gong.

Les meir på Sunnmøre kammermusikkfestival.