«Kompetanse for framtida»

Sjå styremøtet i opptak

Publisert: 08.12.2016 09:10 av Per Straume

Du kan sjå heile styremøtet frå 8. desember, som vi strøymde her. På dagsordenen stod mellom anna ny strategiplan for Høgskulen i Volda og budsjettet for 2017.

Årets siste møte i høgskulestyret kan du se i videovindauget over.

Styremøtet hadde følgande sakliste:

92/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

93/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 8/2016

94/16 Drøftingssak - Ny strategiplan for HVO

95/16 Økonomirapportering per 31.10.2016

96/16 Budsjett 2017

97/16 Retningslinjer for internkontroll ved HVO

98/16 Studietilbodet ved HVO 2017-2018

99/16 Studentrekruttering - strategiar og tiltak

100/16 Retningslinjer for arbeid i sakkunnig utval

101/16 Kalling til professor II - Markhu Hannula

102/16 Kalling Bjørn Smestad – dosent II

103/16 Lokal lønsvurdering etter HTA 2.5.2 for høgskuledirektør - Unnteke etter Offl § 23 første ledd

104/16 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2015/2016

105/16 Ymse 49

Orienteringssaker

6/16 Oppsummering etter ARK, arbeidsmiljø- og klimakartlegging, ved HVO 2015-2016

Her finn du styrepapira for møtet 8. desember.