«Kompetanse for framtida»

Samarbeidet med Bergen klart

Publisert: 26.08.2016 11:30 av Per Straume

Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen inngår et langsiktig institusjonelt samarbeid for å styrke forskning og utdanning. – Et veldig godt utgangspunkt for videre faglig utvikling, meiner Volda-rektor Johann Roppen.

Rektor Johann Roppen og rektor Dag Rune Olsen
Johann Roppen (t.v.) og Dag Rune Olsen vil få et tettere samarbeid framover.

Styret ved Universitetet i Bergen gjorde torsdag et vedtak om at de tok samarbeidsavtalen med Høgskulen i Volda til orientering. Det betyr at det kun er signaturene til HVO-rektor Johann Roppen og UiB-rektor Dag Rune Olsen som mangler, noe som vil komme på plass innen kort tid.

– Vi er glad for å ha fått denne avtalen på plass. Den er et veldig godt utgangspunkt for videre faglig utvikling. Samarbeidet skal vokse opp nedenfra, og det er de faglige ansatte som skal gi liv til denne avtalen. Dette skal være det motsatte av slik en har sett det med fusjonsprosesser, der avtaler har blitt tredd ned over institusjoner ovenfra og ned, sier Roppen.

– Opp til oss

Avtalen vil forsterke samarbeid på utpekte områder, eksempelvis mediefag, nordisk språk og litteratur og lærer og lektorutdanning. Målet med samarbeidsavtalen er å oppnå høyere kvalitet på forsking og utdanning, sikre god tilgang til utdanning av høy kvalitet og å bevare og styrke en effektiv, mangfoldig og solid utdanningssektor og forskningssystem gjennom en faglig samarbeidsavtale mellom to selvstendige institusjoner, står det innledningsvis i avtalen.

– Nå er det opp til oss å kanalisere forsknings- og satsningsmidler på en best mulig måte. Søknader om forskningsmidler vet vi at kan bli bedre, og da er det naturlig at en ser på mer samarbeid med UiB om det framover, sier Roppen.

Lukker ikke døren

Avtalen er treårig, med en intensjon om at den skal fortsette utover det. Det var UiB som i midten av oktober i 2015 tok initiativ til samarbeidsavtalen.

– De sendte invitasjonen, men har vært lydhøre underveis. Det er vi som har hatt mest meninger om avtalen som nå ligger klar. Den er retningsgivende, men det betyr ikke at vi ikke skal fortsette å samarbeide med andre institusjoner, forklarer Roppen.

Alle avdelingene ved HVO er omfattet av avtalen. Den vil legge til rette for samarbeid på disse fagområdene:

  • Mediefag
  • Nordisk språk og litteratur
  • Lærer og lektorutdanning
  • Andre humanistiske fag
  • Etter og videreutdanning og fjernundervisning
  • Kunstfag
  • Sosialfag
  • Pedagogikk og utdanningsvitenskap

Hele avtalen kan du lese her.