«Kompetanse for framtida»

Vellykket disputas for Rolf Werenskjold

Publisert: 14.05.2012 10:30 av Mona Hide Klausen

Rolf Werenskjold, førstelektor ved Avdeling for mediefag, forsvarte nylig doktorgradsavhandlingen "That's the Way it is? Medienes rolle i proteståret 1968". Han har dermed oppnådd graden philosophiae doctor (ph.d.) i medievitenskap og journalistikk.

I avhandlingen tar han et oppgjør med flere myter rundt de ulike aktørene under 68-opprøret. Blant annet har medias rolle blitt overvurdert, ifølge Werenskjold. I tillegg har han sett på ulike avisers dekning av demonstrasjonene, blant annet i Norge, og funnet at deres fremstilling ikke var så negativ som den internasjonale forskningslitteraturen vil ha det til.

Det var heller ikke et primært student- og ungdomsopprør, i den vestlige, industrialiserte verden – det var et globalt fenomen, der flere ulike befolkningsgrupper deltok. Protestene tok også ulik form, alt etter hvor i verden de fant sted.

Avhandlingen stiller også grunnleggende metodiske spørsmål ved Johan Galtung og Mari Holmboe Ruges klassiske studie av ”Structure of Foreign News”.

 

Se også:

Tidligere nyhetssak ved HVO

Intervju i Klassekampen