«Kunnskap for framtida»

Nyhendearkiv med søk

Fritekst:

År: Måned:

Begrens antal resultat:

sea_220.jpg

Blåste liv i kunstprosjekt

Gjennom hele uka har Høgskulen i Volda hatt besøk av 18 kunstnere som har jobbet med sju ulike kunstprosjekt og fått faglig veiledning av SEANSE – senter for kunstproduksjon ved høgskolen.

fylkessoge1_220.jpg

Lanserte fylkessoge

Etter mange års arbeid vart fylkessoga for Sogn og Fjordane, der fleire tilsette ved Høgskulen i Volda har vore bidragsytarar, høgtideleg lansert tysdag.

Smit_Jacobsen_02_220.jpg

Rekordmange studentar ved Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda har hausten 2017 fleire studentar enn nokon gong tidlegare. Den nye rekorden er på 4.184 studentar, og det er ca 9 prosent fleire studentar enn i 2016.

Budsjettet_620.jpg

Budsjett som venta for Høgskulen i Volda

Regjeringa sitt framlegg for statsbudsjett for 2018 vart som venta for Høgskulen i Volda.

Biskopmote_620.jpg

Reformasjon i kultur, song og kunnskap

Hausten 1517 kunngjorde Martin Luther tesene om avlaten – for å få ein offentleg diskusjon om alvorlege misbruk i kyrkja. Det løyste ut store omveltingar i vår del av verda. Reformasjonen endra ikkje berre det religiøse livet, men mykje av samfunnsstrukturen i Nord-Europa.

kuiv_220.jpg

Svarte på digitale utfordringar

Arbeidslivet i lokalmiljøet, studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda fekk fleire svar på kvar den digitale utviklinga vil føre samfunnet under konferansen Kunnskap i Vekst torsdag.

sikres_220.jpg

Lanserte nettside om sikkerheit

Onsdag arrangerte Høgskulen i Volda informasjonsmøte om sikresiden.no, ei ny nettside med praktisk informasjon om alt frå IT-sikkerheit og forskingsetikk til vald- og krisesituasjonar.

fd2017_220.jpg

Suksessrike forskingsdagar

Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda klarte i år å attskape suksessen frå rekordåret 2016 med eit tal på over 2000 deltakarar. Frå publikum og samarbeidspartnarar har arrangementet hausta ros.

kar_220.jpg

Så inn i framtida

I løpet av to dager har rundt 700 ungdomsskoleelever på Søre Sunnmøre fått et innblikk i hva yrkeslivet kan by på under Karrieredagane. – En fantastisk dugnad, mener Rose Mari Skarset i fylkeskommunen.

SStyret_220.jpg

Rekordhøy oppslutning om Studenttingsvalget

Tirsdag kveld ble årets studenttingsvalg avsluttet, og valgdeltakelsen slår alle tidligere rekorder. Over tjue kandidater har stilt til valg, og det er nå klart hvem som skal representere Høgskulen sine fire avdelinger i Studenttinget det kommende året.

kls_220.jpg

Fekk internasjonal merksemd

Kjartan Leer-Salvesen erstatta ein foredragshaldar frå FN og skapte internasjonal interesse for sitt forskingsarbeid då han snakka under ein konferanse som tok for seg vald mot gravide kvinner.

IMG_2323_220.jpg

FoU-prisen til Tor Arne Haugen

Forskings- og utviklingsprisen ved Høgskulen i Volda vart i dag utdelt for tolvte gong, og gjekk til professor Tor Arne Haugen. Han er ein ung forskar som i løpet av kort tid har oppnådd særs mykje.

bokl_220.jpg

– Eit løft for norskseksjonen

Redaktørane bak antologien Norsk som reiskaps- og danningsfag, som vart lansert torsdag, meiner den er eit uttrykk for den faglege utviklinga dei tilsette ved norskseksjonen har oppnådd dei siste åra.

kaar_220.jpg

Sjå styremøtet i opptak

Vi strøymde styremøtet torsdag 21. september. No kan du sjå det i opptak her.

fd_220.jpg

Torsdag startar Forskingsdagane

Under Forskingsdagane 21.-28. september kan du få bli med inn i biene si verd, lære å kode ei datamaskin og få eit innblikk i korleis du kan ha eit godt liv heile livet.

owestlund_220.jpg

Professor fikk toppverv

Oscar Westlund, professor II ved Høgskulen i Volda, har fått vervet som sjefsredaktør i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Digital Journalism.

bom_220.jpg

Fruktbart samarbeid på kryss og tvers

Fylkeskommune, kommune, ulike fagmiljø og studentar ved høgskulen vart knytt saman gjennom ein heil dag ved hjelp av workshop og konferanse med temaet barn og medverknad.

Gunnar_Stave_Ashild_Wideroe_2017_220.jpg

– Gledeleg publikumsvekst

– Vi registrerar ein auke på 30 % i publikumstalet til dei ordinære kammerkonsertane i høve til i fjor, seier dagleg leiar Åshild Widerøe.

frank-aarebrot-ketil-jarl-halse-miniatyr-220p.JPG

Til minne om Frank Aarebrot (1947-2017)

Nyss avlidne Frank Aarebrot hadde mange venner og minne etter seg også i Volda. Ketil Jarl Halse har på oppmoding fortalt om nokre av sine møte med denne nestoren i norsk politisk forsking.

gsteinnes_220.jpg

Steinnes med i ekspertgruppe

Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Gerd Sylvi Steinnes, er peikt ut av regjeringa til å sitte i ei ekspertgruppe som skal sjå nærmare på barnehagelæraren si rolle i barnehagen.