«Kunnskap for framtida»

Nyhetsinstitusjonen – en fiksjon?

Norsk medieforskerlags 14 medieforskerkonferanse; Nyhetsinstitusjonen – en fiksjon? blir arrangert i Ålesund den 28. – 29. Oktober i 2010. Arrangør for konferansen er Høgskulen i Volda, der Avdeling for mediefag vil spille en nøkkelrolle.

Konferansen vil ha fokus på to temaer.  Den vil ha nyhetsinstitusjonen i endring som et tema. Med dette vil vi sette på dagsorden de store strukturelle endringene preger debattene i Europa når medieforskere møtes, fordi vi gjerne vil fokusere på et tema som ligger miljøet i Volda nært, og ikke minst fordi dette er viktig for norsk medieforskning. Vi har fokus på spørsmål knyttet til de store strukturelle endringene vi ser nasjonalt og globalt i dag: konsekvenser for journalistikken, nye medier, formater og brukernes rolle sine konsekvenser for nyhetsinstitusjonen.

Det andre temaet nyhetsinstitusjonen i fiksjon skal handle om hvordan filmskapere den seinere tid har rettet blikket journalistrollen i filmer og innlederne skal drøfte hvilket bilde av journalistene disse bidrar til å produsere. Bygger disse filmene opp under eller rokker de ved journalistenes selvforståelse knyttet til sin egen rolle? Vi vil vise filmen "En helt vanlig dag på jobben" og møte produsenten for filmen, Ørjan Karlsen etter visningen dagen før konferansen åpner.    


Sjekk de enkelte gruppene for oversikt over tilmeldte abstracts


Arrangør
Konferansen arrangeres av Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda.