Toppbanner_nettside__940x400.jpg

 

Velkomen til seminar om spesialundervisning

Høgskulen i Volda 13. juni 2017

Berte kanutte-huset, store auditorium

 

Program

09.45   Velkomen
v/dekan Arne Myklebust
10.00 Bakgrunn og grunnlag for prosjektet spesialundervisningens funksjon (SPEED).
Thomas Nordahl, professor i pedagogikk, Høgskolen i Innlandet
10.45 Opplegg og gjennomføring av SPEED-prosjektet.
Arne KåreTopphol, førsteamanuensis i matematikk, Høgskulen i Volda
11.15 Kaffi
11.30 Kortpresentasjonar frå kapittel i boka (femminuttsinnlegg):
 • Sambandet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning i lys av inkludering.
  Anne Randi Fagerlid Festøy, stipendiat i pedagogikk, Høgskulen i Volda
 • Spesialundervisning for fleirspråklege elevar.
  Anne-Kari Remøy, høgskulelektor i pedagogikk, Høgskulen i Volda
 • Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning?
  Gro Løken, stipendiat i pedagogikk, Høgskolen i Innlandet
 • Mer ekskludering på ungdomstrinnet?
  Kari Nes, høgskoledosent i pedagogikk, Høgskolen i Innlandet
12.00 Lunsj
13.00 Kortpresentasjonar frå kapittel i boka, framhald
 • Elever med vedtak om spesialundervisning. Hva vet vi, hvordan har de det, og trives de på skolen?
  Ratib Lekhal. førsteamanuensis  ved Institutt for kommunikasjon og kultur, BI (Oslo)
 • Elevar med matematikkvanskar og deira utvikling i løpet av eit år.
  Leif Bjørn Skorpen, førstelektor i matematikk, Høgskulen i Volda
 • Ungdomsskulelevar  med spesialundervisning og deira relasjon til læraren
  Gunhild Nordvik Reite, høgskulelektor i pedagogikk Høgskulen i Volda
 • Frimodige samtaler om tilfredsstillende læringsutbytte.
  Hege Knudsmoen, høgskulelektor i pedagogikk, Høgskolen i Innlandet

13.25

Kva spesialundervisning handlar om, og kva funksjon den har.
Peder Haug, professor i pedagogikk, Høgskulen i Volda.
Ope for spørsmål og innlegg frå forsamlinga.
14.20 Kaffi
14.35 SPEED-prosjektet i et internasjonalt perspektiv.
Niels Egelund, professor i spesialpedagogikk ved Danmarks institutt for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, Danmark

15.00

Korleis Skarbøvika ungdomsskole har møtt utfordringane i spesialundervisninga.
Vidar Åkre, rektor Skarbøvika ungdomsskole i Ålesund.
15.30 Utviklingsarbeidet om spesialundervisninga i Lillehammer-skulen.
Trond Johnsen, skulesjef i Lillehammer.
16.00 Avrunding

Med atterhald om endringar