Førelesarar

PÅL ROLAND
Dr philos i utdanningsvitenskap og dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Forskningen er knyttet til innovasjon i skole og barnehage, klasseledelse, aggresjonsperspektivet og tidlig intervensjon. Han har lang erfaring fra store innovasjonsprosjekter som Respekt, Zero, De utfordrende barna og Være sammen. Være sammen er et innovasjonsprosjekt for barnehager, og over 1500 barnehager deltar i dette. Videre har han arbeidet med elever tilknyttet barne - og ungdomspsykiatrien gjennom flere år. Fra 2014 har han arbeidet mye med CIESL, som er et prosjekt tilknyttet et av forskningsrådets programmer (FINNUT). Hans fokus i dette arbeidet er hvordan organisasjoner kan stimulere pedagogers læring.

JENS GARBO
Politisk rådgiver i Utdanningsforbundet. Tidligere lærer, rektor og skoleansvarlig på kommunenivå. Han har i mange år vært spesielt engasjert i arbeid med lærernes profesjonsrolle og oppdragsforståelse, profesjonsetikk for lærere i barnehage og skole, og hva som utgjør god ledelse av profesjonsutøvere.

BENTE ULLA
Førsteamanuensis med doktorgrad i Utdanningsvitskap, arbeider ved Høgskolen i Østfold. Ulla er barnehagelærar med erfaring frå både arbeid i barnehage, høgskule og barnehageforsking. Gjennom sitt forskings- og forfattarskap har ho synleggjort respekt for barn gjennom ei særleg interesse for maktforhold i og rundt barnehagen. Ulla fullførte nylig sitt doktorgradsarbeid der ho fokuserte på vilkår for kunnskap og profesjonsutøving i barnehagen. I tillegg til å ha vore fast spaltist i tidsskriftet Barnehagefolk, har Ulla medverka i ei rekke bøker og fagtidsskrift.

TOVE FLACK
Universitetslektor ved Nasjonalt Senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, et av Norges ledende fagmiljøer i forhold til mobbing. Hun har god kunnskap om forskning på feltet, har lang erfaring i arbeid med konkrete saker så vel som med tiltaksutvikling og veiledning både i barnehage og skole. Flack har arbeidet med mobbing som tema i mange år med spesielt fokus på relasjonell mobbing. Hun er svært opptatt av hvordan vi allerede i barnehagen kan identifisere og gi støtte til barn som er i ferd med å utvikle stabile negative samspillsstrategier i møte med andre barn. Flack legger vekt på at barns handlinger alltid må sees og forståes i forhold til andre barn og voksnes handlinger.

MARGRETH OLIN
Prisbelønnet filmskaper og kjent for sitt samfunnsengasjement. Hun har laget filmer som «Onkel Reidar», «Dei mjuke hendene», «Kroppen min», «Ungdommens råskap», «Engelen», «De andre» og «Mannen fra Snåsa». Hennes nye film «Barndom» omhandler lekens betydning i barndommen.