«Kunnskap for framtida»

Krisekommunikasjon

Krisekommunikasjon_600.jpg

Alle som er ansvarlege for, eller deltek i ei verksemd er meir eller mindre medvitne om den risikoen som verksemda skaper. Risikovurdering og kommunikasjon av risiko er mykje psykologi, og øving er nøkkelen til å unngå krisa eller i alle fall unngå at skaden blir større enn det som er naudsynt

Kursa og seminara i krisekommunikasjon tar føre seg ulike case og systematiske prosessar for å strukturere og førebu potensielle kriser og katastrofar, i tillegg til råd om kriseøvingar, mediehandtering, frykt og risikokommunikasjon.

Tidligare kurs/seminar

  • Krisekommunikasjon i det moderne samfunn - kasusdømer og teori - Forskingsdagane 2014 (i samarbeid med Høgskulen i Ålesund og VRI)
  • Beredskap og krisekommunikasjon – Vidaregåande skuler i Møre og Romsdal
  • Krisekommunikasjon og øving – Ulstein Group

Kontakt

Kristian Fugleseth│kfu@hivolda.no │70075219