«Kunnskap for framtida»

Kurs | Ikkje studiepoenggivande tilbod

Etterutdanning er dagskurs, seminar og kursrekkjer som ikkje gir formell studiekompetanse.

Høgskulen har kvalifiserte fagfolk som dekkjer kompetansebehovet for ulike yrkesgrupper. Kursa vert finansierte med deltakaravgift eller ved at til dømes arbeidsgivar kjøper kurs som oppdrag. Kursa vert lagde til ulike stader etter nærare avtale og behov.