«Kunnskap for framtida»

Kalender - alle oppslag

august 2017
tysdag 15. august 2017
Kl. 12:00 - 13:00
Studiestart hausten 2017
Studiestart hausten 2017
Stad: Høgskulen i Volda
Oppretta av: Johann Roppen  fredag 18. august 2017
Kl. 09:15 - 16:00
Disputas: Stig Jarle Helset
Førstelektor Stig Jarle Helset ved Høgskulen i Volda skal 18. august forsvare si ph.d.-avhandling i norsk språk ved Universitetet i Bergen. Avhandlinga har tittelen: "Norm og røyndom. En statistisk studie av operative normer i det nynorske skriftspråket".
Stad: UiB
Oppretta av: Geir Tangen  
Kl. 11:30 - 12:30
Prøveforelesing: Pernille Fiskerstrand
Pernille Fiskerstrand held ei prøveforelesing ved Høgskulen i Volda 18. august før ho disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: ”Fagspråk og språkfag – om møtet mellom skrivekulturane i norsk og samfunnsfag for elevar på Vg2 yrkesfag” 25. august.
Stad: Kaarstad-huset, rom 306
Oppretta av: Per Straume  fredag 25. august 2017
Kl. 08:15 - 16:00
Disputas: Pernille Fiskerstrand
Høgskulelektor i norsk ved Institutt for språk og litteratur Pernille Fiskerstrand foravarer 25. august sin avhandling ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Den har tittelen: ”Fagspråk og språkfag – om møtet mellom skrivekulturane i norsk og samfunnsfag for elevar på Vg2 yrkesfag”.
Stad: UiB
Oppretta av: Geir Tangen