«Kunnskap for framtida»

Kalender - alle oppslag

mars 2017
onsdag 1. mars 2017
Kl. 11:30 - 12:15
Lunsjforedrag: Få auga opp for lokal byggeskikk

Stad: Aviskroken på biblioteket, Berte Kanutte.
Oppretta av: Veronica Kvalen Pilskog  torsdag 2. mars 2017
Kl. 14:00 - 19:00
Opa dør ved Seksjon for formgiving, kunst og handverk

Stad: Verkstadane på Kaarstad
Oppretta av: Veronica Kvalen Pilskog  fredag 3. mars 2017
Kl. 11:15 - 12:00
Åpen forelesning om evidensbasert praksis
Med utgangspunkt i utdanningsforskning har professor Tone Kvernbekk ved Universitetet i Oslo skrevet en bok om evidensbasert praksis. Fredag 3. mars kommer hun til Høgskulen i Volda for å snakke om temaet.
Stad: Strøm 243
Oppretta av: Per Straume  onsdag 8. mars 2017
Kl. 07:00 - 09:00
Studentfrukost/morgon-rave
Grytidleg onsdag 8. mars er det klart for historia sin første morgen-rave på Sunnmøre.
Stad: Kantina, Berte Kanutte–huset
Oppretta av: Tone Solhaug  
Kl. 11:00 - 16:00
Styremøte 2/2017
Styremøte nr 2 / 2017
Stad: Høgskulen i Volda
Oppretta av: Johann Roppen  tysdag 21. mars 2017
Kl. 11:30 - 12:00
Verdas poesidag i biblioteket
Høgskulen i Volda er med på å markere Verdas poesidag 21. mars.
Stad: Biblioteket
Oppretta av: Per Straume  torsdag 23. mars 2017
Kl. 11:30 - 12:15
Lunsjforedrag: Rolla som gjest i ulike kulturar - dei uskrivne lovene
Reidun Aambø er førstelektor i norsk som andrespråk og har undervist på studiet «Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar» (NIS) i 25 år. Foredraget er basert på opplysningar frå studentane og på sjølvopplevde erfaringar.
Stad: Biblioteket
Oppretta av: Per Straume  fredag 24. mars 2017
Kl. 10:15 - 16:00
Disputas: Siv Elin Nord Sæbjørnsen

Stad: Høgskolen i Molde
Oppretta av: Per Straume  laurdag 25. mars 2017
Kl. 18:00 - 20:00
MixMasters: VOCALESE 2017
Ei reise gjennom underhaldningsmusikken
Stad: Henrik Kaarstad-huset, konsertsalen
Oppretta av: Per Arne Brandal  fredag 31. mars 2017
Kl. 11:30 - 12:15
Gjesteforelesing på biblioteket: The Apostle Paul in Corinth
Archaeologist Socrates S. Koursoumis from the Ephorate of Antiquities of Corinthia at the Hellenic Ministry of Culture & Sports presents: THE APOSTLE PAUL IN CORINTH: Old and new narratives on religious ethics and groups in Roman Greece.
Stad: Biblioteket
Oppretta av: Per Straume