«Kunnskap for framtida»

Kalender - alle oppslag

januar 2017
tysdag 10. januar 2017
Kl. 13:15 - 15:00
Open førelesing: NÅDE – hos Martin Luther og i populærkulturen
I år vert 500-års-jubiléet for reformasjonen feira på ulikt vis i store delar av Europa. For Martin Luther var spørsmålet om NÅDE heilt sentralt, men har det aktualitet i vår tid? Institutt for Religion, livssyn og kyrkjefag opnar vårsemesteret med ein presentasjon av nåde-aspekt i moderne populærkultur.
Stad: Berte Kanutte-huset, vesle auditorium (BK 159)
Oppretta av: Per Straume  onsdag 18. januar 2017
Kl. 10:15 - 14:30
Seminar om Hovudavtalen og medråderett
Seminaret er eit samarbeidstiltak mellom leiinga og organisasjonen, i år representert ved Forskarforbundet.
Stad: Hotell Ivar Aasen, Ørsta
Oppretta av: Terese Balsnes  tysdag 31. januar 2017
Kl. 10:15 - 12:00
Åpen forelesning med Sverre Diesen
I dagens usikre politiske situasjon i verden er det mange spørsmål som dukker opp. Disse og mye annet skal tidligere forsvarssjef i Norge, general Sverre Diesen, forsøke å gi fornuftige svar på når han foreleser ved Høgskulen i Volda tirsdag 31. januar.
Stad: Strøm-auditoriet
Oppretta av: Per Straume  
Kl. 16:00 - 18:00
Stress- og studiemeistringskurs
Opplever du stress i studiekvardagen? Eller lurer du på korleis du kan disponere tida og få betre studievanar? Då kan dette kurset vere noko for deg.
Stad: Kjem
Oppretta av: Tone Solhaug