«Kunnskap for framtida»

Kalender

Mandag 4. september 2017
Tid: Aktivitet:
03. september 18:00- 09. september 21:00 Sunnmøre kammermusikkfestival Sunnmøre kammermusikkfestival Sunnmøre   Per Arne Brandal 
09:00- 15:00 Førehandsrøysting til storting- og sametingsvalet Måndag 4. september vert det ved Høgskulen i Volda høve til å førehandsrøyste til stortings- og sametingsvalet. Det vil gå føre seg i vrimlearealet i 1. etasje i Berte Kanutte-huset kl. 09.00-15.00 Vrimlearealet i 1. etasje i Berte Kanutte-huset   Per Straume