«Kunnskap for framtida»

Kalender

Mandag 19. juni 2017
Tid: Aktivitet:
10:00- 11:00 Prøveførelesing: Heidi Fagna Strøm 242   Veronica Kvalen Pilskog 
12:00- 13:00 Prøveførelesing: John-Ove K Verkland Strøm 241   Veronica Kvalen Pilskog