«Kunnskap for framtida»

Kalender

Onsdag 1. februar 2017
Tid: Aktivitet:
09:00- 15:00 Seminar for betre yrkesretting i skulen Onsdag 1. februar kjem representantar frå næringsliv og utdanningsmyndigheiter til Høgskulen i Volda for å ta del i eit fagseminar om korleis vi kan betre utdanningstilbodet for elevar i yrkesfaglege utdanningsprogram. Høgskulen i Volda, BK 159   Tone Solhaug 
11:00- 14:00 Seminar om styringsmodell Seminar om styringsmodell for Høgskulen i Volda Store BK   Johann Roppen