«Kunnskap for framtida»

Førehandsrøysting til storting- og sametingsvalet

Fra: 04. september 2017 09:00

Til: 04. september 2017 15:00

Stad: Vrimlearealet i 1. etasje i Berte Kanutte-huset


Måndag 4. september vert det ved Høgskulen i Volda høve til å førehandsrøyste til stortings- og sametingsvalet. Det vil gå føre seg i vrimlearealet i 1. etasje i Berte Kanutte-huset kl. 09.00-15.00

Alle studentar og tilsette, uansett kva kommune i landet ein har folkeregistrert adresse, kan førehandsrøyste denne dagen.

Det er også mottak av førehandsrøyster på servicekontoret på rådhuset i Volda 10. august - 8. september i følgande tidsrom:

10. august t.o.m. 25. august                    måndag - fredag                              kl. 09.00-15.00

28. august t.o.m. 8. september               måndag - fredag                              kl. 08.00-15.30

servicekontoret har slik utvida opningstid:         

             torsdag 24. august            kl. 09.00-18.00

             laurdag 26. august             kl. 11.00-14.00

måndag 4., tysdag 5., onsdag 6. og torsdag 7. september                            kl. 08.00-18.00

 

Hugs gyldig legitimasjon.